Gå til indhold

Afdelingslæge – projekter skal udvikle stillingen i Midt

Nyhed Yngre Læger

Afdelingslægerne er en voksende og vigtig gruppe i sundhedsvæsenet. I 2021 er der på landsplan godt og vel 2.800 afdelingslæger og de skal have bedre muligheder for at udvikle sig fagligt og lønmæssigt, mener Yngre Læger. Ved de sidste overenskomstforhandlinger fik Yngre Læger derfor en aftale med Danske Regioner om, at der skal laves en række forsøg eller projekter rundt om i landet, som skal sikre en attraktiv stilling for afdelingslægerne. Projekterne skal starte i alle fem regioner i 2022 og 2023, og der er afsat 80 millioner kr. ved OK 21 til dem.

Therese Simonsen Straarup, der til daglig er afdelingslæge på Intensiv Nord på AUH og speciallæge i anæstesi, er tovholder for Yngre Lægers projekter i Region Midt og med til at igangsætte og koordinere projekterne for Yngre Læger i regionen. Alle fem regioner har hver deres tovholder:

”Afdelingslægeprojektet er først og fremmest et stort projekt med mange penge, der skal ud og virke blandt afdelingslægerne. Det er en ny måde at arbejde med vores overenskomstmidler - det er spændende, men samtidig også udfordrende. På den ene side er det en fordel, at rammerne er så frie – at det er op til den enkelte region, afdelingslægerne og mig som tovholder at beslutte, hvilke projekter der skal sættes gang i – på den anden side er det også svært, da vi selv skal definere rammerne og vejen frem”, siger Therese Simonsen Straarup.

Therese Simonsen Straarup forventer, at der i fremtiden vil blive flere afdelingslæger, og måske dermed også flere afdelingslæger, som forbliver afdelingslæger hele deres lægeliv. Projekterne her skal være med til at sikre et meningsfuldt og langt arbejdsliv for afdelingslægerne.

”Danske Regioner har jo lagt sig fuldstændig fast på den kurs, at der skal være flere afdelingslæger og færre overlæger. Det er meget beklageligt. Som fagforening skal vi fortsætte med at kæmpe imod den udvikling, men Danske Regioner virker til at være opsatte på, at sådan skal det være. Jeg tror, at det er svært at ændre ved, så det er den præmis, vi arbejder under”, mener Therese Simonsen Straarup.

Projekter med fokus på faglighed og løn

Therese Simonsen Straarup fortæller, at de i Region Midt er godt i gang med at definere projekterne for afdelingslægerne, men at ingen af projekterne endnu er rullet ud og startet op. Det kommer tidligst til at ske i starten af 2022. Projekterne har stor bevågenhed fra koncernledelsen i regionen, hvor alle lægelige direktører er involverede.

Projekterne har typisk fokus på at styrke afdelingslægens faglighed, tværfagligt samarbejde, komplekse patientkategorier, ledelse, løn for kompetenceløft, men også bæredygtighed og trivsel er nogle af emnerne:

”Jeg er meget spændt på, hvordan projekterne kommer til at leve ude på afdelingerne. Hvordan tager afdelingerne imod dem? Giver de mening, når de rammer virkeligheden? Det er noget af det, vi arbejder med – at projekterne er relevante for afdelingerne. En anden udfordring er også tid – har den enkelte afdeling tid til at løfte denne opgave? Det er nogle af de spørgsmål, vi lige nu og sidder og arbejder med”, slutter Therese Simonsen Straarup.

Hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til projektet for Region Midt, kan du kontakte Therese Simonsen Straarup – mail: Therese.Straarup@trpost.dk.
Projekterne er lige nu ved at blive konkretiseret i et samarbejde mellem tovholder og regionen og endnu ikke implementeret på den enkelte afdeling.