Gå til indhold

Afdelingslæge-projektet: Hver tredje afdelingslæge deltager i projekter for Sygehus Lillebælt

Nyhed Yngre Læger

Afdelingslæge og børnelæge Louise Jürgensen er katalysator for igangsættelsen af en række projekter for afdelingslægerne på Sygehus Lillebælt. Her har hele 50 afdelingslæger ud af 150 netop igangsat en række projekter med forskellige emner. På Yngre Lægers og Danske Regioners konference om afdelingslægeprojektet den 5. april fortalte Louise Jürgensen om flere af projekterne, men også vejen dertil beskrev hun.

Louise Jürgensen, der til daglig er fællestillidsrepræsentant på Sygehus Lillebælt, fortæller, at projekterne især centrerer sig om temaerne forskning, ledelse og specialisering. For at nå til nu at kunne igangsætte projekterne, har der været en lang proces med mange snakke med afdelingslæger og afdelinger rundt om på Sygehus Lillebælt. Tilbagemeldingerne fra afdelingslægerne faldt gerne i to grupperinger, siger hun:

”Den ene gruppe var skuffet og frustreret over udsigten til ikke længere at kunne blive overlæge og mente, at afdelingslægeprojektet blot var et plaster på såret. Den anden gruppe gav udtryk for, at de faktisk slet ikke ønskede at blive overlæger. De vil gerne forblive afdelingslæger, hvis der er gode karrieremuligheder. Med afdelingslægeprojektet så de en mulighed for at ændre stillingen fra en overgangsstilling til en reel karrierevej”, siger hun.

Afdelingslæger er lig med specialisering og høj faglighed

Et andet tema, som går igen for afdelingslægerne, er den faglige udvikling, fortæller Louise Jürgensen. Specialist, kompetenceløft, efteruddannelse mv. – afdelingslæger er nærmest lig med faglig udvikling, og at man som læge kan se en vej frem med flere faglige muligheder. Lønnen spiller dog også en rolle:

”Alle ønsker at blive belønnet for det arbejde, de laver. Og der, hvor jeg hører, der typisk opstår frustrationer er, når en afdelingslæge oplever at lave præcist de samme opgaver som en overlæge, men afdelingslægen tjener væsentligt mindre. Her kan afdelingslæge-projektet forhåbentligt være med til se på, hvordan man lønner afdelingslæger, som dækker et stort fagligt område”, siger Louise Jürgensen.

I dag mødes flere af projektdeltagerne til fælles projektmøder og Louise Jürgensen er positivt overrasket over stemningen:

”Der er en rigtig god stemning omkring projekterne i dag, en stor vilje til at få det her til at lykkedes – at få gode projekter sat i søen, så afdelingslæge-projektet har indtil videre fungeret rigtig godt for os”, slutter hun.

Her kan du læse om nogle af de projekter, der er igangsat på Sygehus Lillebælt

  • Uddannelseskoordinerende afdelingslæge: Projektet skal have fokus på uddannelse af HU-læger, som er sidst i forløbet og skal fx sørge for, at de 10 efter-uddannelsesdage bliver brugt for afdelingslægerne
  • Forskningsdynamoen: Skal have fokus på at facilitere mindre forskningsprojekter så de afdelingslæger, der tidligere har forsket, har mulighed for fortsat at forske
  • Ledelse: Som handler om at kvalificere sig til at blive overlæge eller følge ledelsesvejen. Ledelses-uddannelsen tager 3 år og indebærer, at den enkelte får både praktisk og teoretisk ledelseserfaring. For projektet er der opsat en række succeskriterier, som gør at man bliver overlægekvalificeret, når de er opfyldt
  • Ekspertuddannelsen: Projektet skal skaffe et overblik over, hvad er der af muligheder for ekspertuddannelser indenfor de forskellige specialer. Projektet have fokus på at sikre faglig udvikling for afdelingslæger
  • Webinaransvarlig: Projektet skal sikre rammerne for, at fx almen praksis eller mindre hospitaler kan få sparring digitalt med speciallæger på et af de større hospitaler indenfor forskellige områder
  • Arktisk læge: At få etableret et samarbejde med Grønland, om en fast rotationsordning hvor læger fra SLB tager til Grønland.

Sygehus Lillebælt består af sygehusene i Middelfart, Kolding og Vejle.