Gå til indhold

Afdelingslægens rolle i Hovedstaden: Nye veje skal afprøves

Nyhed Yngre Læger

Yngre Læger er i alle 5 regioner i gang med for at søsætte projekter, som skal styrke afdelingslægens rolle. I Region hovedstaden, hvor Thomas Svare Ehlers og Anders Hedeboe Hebert er tovholdere for regionens afdelingslæger, har man lige nu 22 projekter på tegnebrættet, som skal give lægerne bedre mulighed for at udvikle sig fagligt og lønmæssigt. Projekterne skal afprøve forskellige muligheder for, hvad der virker for afdelingslægerne og afdelingerne.

Ved OK-21 gav Yngre Læger og Danske Regioner hinanden håndslag på, at afdelingslægens rolle skal i fokus. Afdelingslægerne er en vigtig figur i sygehusvæsenet. I 2021 er der godt og vel 2800 afdelingslæger ansat på sygehusene, og antallet forventes at vokse i de kommende år. Spørgsmålet er, hvordan man bedst muligt sikrer afdelingslægen en attraktiv stilling med mulighed for faglig udvikling og god løn? Det er udgangspunktet for de forsøg, der skal foregå i de 5 regioner i 2022 og 2023. Til projekterne er der afsat 80 millioner ved OK-21: 

”Overordnet set er det rigtig vigtigt, at de her projekter er med til slå fast, at man ikke bare kan ansætte en afdelingslæge for resten af livet og så ikke overveje, hvordan vedkommende skal udvikle sig fagligt og lønmæssigt. I dag bliver afdelingslægerne langt fra altid anerkendt for de meget vigtige opgaver, som de løfter. Sundhedsvæsenet ville jo falde fra hinanden, hvis det ikke var for dem. Det skal de anerkendes for, og det skal det her projekt være med til at løfte”, siger Thomas Svare Ehlers, der til dagligt arbejder som Ph.d.-studerende på Københavns Universitet. 

Seks yngre læger er tovholdere 

Thomas Svare Ehlers er den ene ud af seks tovholdere, som er delvist frikøbt til at styre projekterne om afdelingslægens rolle. Han skal bl.a. være med til at få de endelige projekter på plads mellem afdelingslægerne og Region Hovedstaden, hvor han er tovholder sammen med Anders Hedeboe Hebert for Hovedstaden. I de andre regioner, er der en tovholder for hver region. 

”Vi er nået ret langt i regionen. Yngre Læger og Region Hovedstaden er enige om præmissen – nemlig at afdelingslægen skal være i centrum, og at vi skal udvikle afdelingslægernes karriere. Der skal simpelthen ske noget på det her område. Det er vi enige om, så det er et godt udgangspunkt. Fx er Region Hovedstaden med på at arbejde med forsøg, der skal se på lønstigninger efter anciennitet og udvikling i kvalifikationer for afdelingslæger, og det i sig selv er jo et kæmpe skridt på vejen”, siger Thomas Svare Ehlers. 

Ifølge Thomas deler projekterne for hovedstaden sig i to grupper. Den ene gruppe er projekter, der arbejder med fx lønstigninger efter anciennitet og løntillæg efter videreuddannelse, og så er der en anden gruppe af projekter, som handler mere om, at afdelingslægen skal tages ud af klinikken. Det kan fx være et projekt, der arbejder med udveksling mellem hospitaler i Danmark eller udlandet, hvor en afdelingslæge fx tager eksempelvis på et udvekslingsophold i tre måneder i udlandet og får nogle særlige erfaringer og viden med sig herfra. 

”Den sidste gruppe af projekter, hvor afdelingslægen trækkes ud af afdelingens normering i en periode, er selvfølgelig de sværeste. Der er stor travlhed i sundhedsvæsenet, så det kan være svært at finde andre, der kan erstatte de pågældende læger, men det skal vi finde løsninger på,” fortæller Thomas Svare Ehlers.  
Næste skridt for Region Hovedstaden og Yngre Lægers tovholder er at blive endeligt enige om projekterne og få dem beskrevet: 

”Noget af det, vi også lægger stor vægt på er, at projekterne er nemme for afdelingerne at sætte i gang – det skal være nemt for både afdelingerne og afdelingslægerne at gå til, ellers kan der også her opstå udfordringer. Så den del kommer vi også til at bruge tid og ressourcer på, slutter Thomas Svare Ehlers.  

Kontakt din tovholder i Region Hovedstaden
Region Hovedstaden har to tovholdere, som du er velkommen til at kontakte for spørgsmål:

Thomas Ehlers: thomas.ehlers@trpost.dk 
Anders Hedeboe Hebert: anders.hedebo.hebert@trpost.dk