Gå til indhold

Region Midt klar til at gå i gang med afdelingslægeprojektet – nu kan der søges projektmidler

Nyhed Yngre Læger

Som den første region har Region Midt sammen med tovholder for Yngre Læger, Therese Straarup, og Morten Krogh Christiansen, formand for Yngre Læger i Midt, landet en rammeaftale, der skal sikre de overordnede rammer for projekterne om at fremme afdelingslægers faglighed. Parterne er godt tilfredse med aftalen og opfordrer nu til, at afdelingslægerne får udnyttet mulighederne i aftalen bedst muligt.

Ved OK21 var afdelingslægerne et vigtigt tema for Yngre Læger, og det lykkedes at få afsat 80 millioner kr. til at iværksætte forsøg i alle fem regioner. Forsøg, der skal undersøge og fremme afdelingslægernes faglige udvikling.

”Med rammeaftalen er der nu sikkerhed for, at de midler, der er afsat til afdelingslægerne ved OK21, kommer til at gå til løn til de læger, der skal undersøge forskellige karriereveje”, fortæller Morten Krogh Christiansen og fortsætter:

”Region Midt har med denne aftale lovet at afsætte tid og uddannelse til afdelingslægerne, så det bliver muligt for den enkelte læge at gennemføre projekterne. Vi har givet hinanden hånd på, at projekterne skal foregå indenfor nogle emner – emner, der har et klart perspektiv i forhold til at styrke afdelingslægens rolle og samtidig udvikle sundhedsvæsenet. Jeg mener, at det er en god aftale for både afdelingslæger og for sundhedsvæsenet", siger han.

Syv overordnede emner, man kan søge indenfor

Der er tale om syv overordnede emner, som afdelingen og afdelingslægen kan søge indenfor, nemlig:

  • Innovation/digitalisering
  • Tværsektorielle patientforløb (brobygger)
  • Forbedringsaktiviteter, herunder fælles beslutningstagen
  • Bæredygtighed
  • Trivsel og arbejdsmiljø
  • Faglig specialist evt. med et særligt fokusområde
  • Forskning

Ifølge Therese Straarup, der er tovholder for Yngre Læger, er hun særligt tilfreds med, at den faglige specialist og forskning er med som temaer, da det er hjørnesten for sundhedsvæsnet, og det skal afdelingslægerne selvfølgelig være med til at sikre, siger hun:

”Nu håber jeg, at udspillet giver mening for jer som afdelingslæger. For mig er det vigtigst, at projektet kan komme ud og leve blandt jer som afdelingslæger, og at det er meningsfuldt. Der er heldigvis allerede stor interesse for at komme i gang - jeg har modtaget mange mails – så jeg glæder mig til at se projektansøgningerne. Husk endelig at sende os en ansøgning. Vi skal benytte den her mulighed bedst muligt”, siger Therese Straarup.

Hvordan søger du?

Hvis du som afdelingslæge er interesseret i at igangsætte et projekt, skal du først og fremmest have en dialog med ledelsen, da I skal være enige om, at det er en god ide. Projekterne skal være indenfor de ovennævnte syv temaer. Hvis man har projekter, der ikke umiddelbart er et af de 7 temaer, skal man være velkommen til at søge. Man forholder sig til alle projekter. Du kan finde det ansøgningsskema, I skal udfylde her på siden. Her finder du en vejledning til, hvordan du søger Projektbeskrivelsen skal sendes til koncern.hr.projektansoegning@rm.dk

Link til diverse information: