Gå til indhold

Udvikling af afdelingslægers karriere i Region Sjælland

Nyhed Yngre Læger

Ved OK21 var afdelingslægerne en vigtig gruppe for Yngre Læger, og det lykkedes her at få afsat 80 millioner kr. til at igangsætte forsøg i alle fem regioner i 2022 og 23. Forsøg, der skal undersøge og fremme afdelingslægers faglige og karrieremæssige udvikling. Erik Døssing, der er tovholder for afdelingslæge-projektet for Yngre Læger i Region Sjælland, mener, at projektet skal være med til at bane vejen for fleksibilitet i stillingen og mere fokus på den enkelte læges karriereforløb.

Erik Døssing, der til daglig er afdelingslæge i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Roskilde, er ikke i tvivl om, hvordan han vil karakterisere gruppen af afdelingslæger, og hvor deres arbejdsgiver skal have deres fokus i fremtiden:

”Afdelingslægerne er en superambitiøs og meget heterogen gruppe rent fagligt – og det kræver, at arbejdsgiver i langt højere grad end det er tilfældet i dag, kan tilbyde dem individuelle og skræddersyede karriereforløb. Mange afdelingslæger efterspørger en fleksibel stilling, hvor de samtidig kan dygtiggøre sig og se, hvor deres karriere er på vej hen. Det skaber frustrationer, hvis de ikke oplever, at de kan specialisere sig, dygtiggøre sig og samtidig få løn for det,” siger han.

Erik Døssing hører igen og igen afdelingslægerne efterspørge mere fleksibilitet i stillingen, hvor de for eksempel kan forske eller styrke deres faglighed på forskellige måder. Som uddannelseslæge er uddannelsen hele vejen igennem systematiseret, men som afdelingslæge er der ingen karriereveje ud over den klassiske vej til at blive overlæge. Det er et problem, når Danske Regioner så samtidig ikke mener, at alle skal være overlæger, mener Erik Døssing.

Tre typer af projekter på tegnebrættet

Sammen med Yngre Læger har Erik Døssing taget initiativ til at diskutere, hvad afdelingslægerne i Sjælland ser af karrieremuligheder for fremtiden. Det er der kommet et idekatalog ud af med forskellige typer af projekter, der falder i tre grupper: Den ene projekttype handler om ordentlige rammer for forskning, så der for eksempel er sikret fleksibilitet i stillingen, hvis man forsker. Den anden type centrerer sig om mulighederne for at kunne dygtiggøre sig fagligt indenfor et særligt område, mens den sidste gruppe af projekter handler om aflønning, når man for eksempel tager kurser.

”Vi har sendt idékataloget til ledelsen i regionen og har siden september 2021 haft et par møder med ledelsen i Region Sjælland. Den indledende proces, hvor de overordnede rammer for projekterne skal aftales med regionen, har taget noget længere tid, end jeg havde forventet. Så jeg glæder mig til at få lidt mere skub i processen. Vi har møde den 23. februar 2022 med Region Sjælland, og derefter håber jeg, at jeg kan præsentere de overordnede rammer for afdelingslægerne. Vi skal i gang nu, så vi kan få brugt de midler, der er afsat til projekterne”, lyder det fra Erik Døssing.

Går du og overvejer et projekt – så kontakt din tovholder Erik Døssing

Hvis du som afdelingslæge i samarbejde med din leder går og overvejer, om I skal eller kan søge projektmidler, så tag endelig i Erik Døssing.
Kontakt: Tovholder for Region Sjælland: Erik Døssing, erik.doessing@trpost.dk