Gå til indhold

Borgere i hovedstaden får flere læger

Nyhed PLO

Politikerne i Region Hovedstaden har besluttet at oprette 10 nye lægekapaciteter i 2022, som skal placeres på Amager, Vanløse, Gladsaxe, Albertslund og Vesterbro samt i Indre By. Det sker for at styrke lægedækningen i den hurtigtvoksende hovedstadsregion.

"

Tilflytningen til Region Hovedstaden stiger hvert år. Samtidigt skal de alment praktiserende læger løse flere og mere komplekse opgaver i fremtiden. Derfor er der behov for flere praktiserende læger, hvis regionen fortsat skal sikre lægedækningen. 

Politikerne i regionen besluttede i november 2021 at oprette 10 nye kapaciteter for at være på forkant og dække behovet for læger i 2022 og 2023. En kapacitet svarer ca. til én fuldtidslæge.

Udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen har mandag besluttet, hvor kapaciteterne geografisk skal placeres. De nye kapaciteter kommer til at blive placeret på Amager og Vesterbro samt i Indre By, Vanløse, Gladsaxe og Albertslund. 

Udvalgsformand Karin Friis Bach (RV) fortæller, at regionen hermed ruster sig til fremtiden. 

”Vi opretter 10 nye kapaciteter, så vi har læger nok til i år og næste år, hvor vi forventer at blive endnu flere i hovedstadsregionen. Kapaciteterne bliver placeret der, hvor der lige nu er allermest behov for at øge antallet af læger. På denne måde sikrer vi, at der er let og lige adgang for borgerne i hele regionen"", siger Karin Friis Bach (RV).

Formanden for Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i Region Hovedstaden, Peder Reistad, glæder sig over de 10 nye lægekapaciteter.

”Antallet af borgere i Region Hovedstaden stiger, og der kommer flere ældre og kronisk syge borgere. Derfor bliver det i stigende grad vigtigt, at vi sammen med regionen og kommunerne i fællesskab kan finde løsninger på de udfordringer, som kommer i de kommende år. Det glæder mig derfor, at vi har et konstruktivt samarbejde med regionen om at afklare, hvor i regionen behovet for praktiserende læger er størst”, siger Peder Reistad, formand for PLO-Hovedstaden.  

Et samarbejde mellem region, kommuner og PLO
Tre af kapaciteterne bliver placeret på Amager, mens tre kommer til at ligge på Vesterbro. I Indre By, Vanløse, Gladsaxe og Albertslund kommer der til at ligge én kapacitet i hvert område. 

Region Hovedstaden vurderer og fastsætter hvert år, hvor mange kapaciteter der er behov for i det kommende år. Det sker for at sikre lægedækning til alle borgere i regionen.

Som noget nyt begyndte Region Hovedstaden sidste år at vurdere kapaciteten af læger i de enkelte kommuner og københavnske bydele frem for kun at se på et samlet behov i hele regionen. Den nye måde at vurdere behovet for praktiserende læger har givet regionen et bedre overblik og et værktøj til at tilgodese det lokale behov for læger. 
Udpegningen af de områder, der har størst behov for nye lægekapaciteter, er sket i samarbejde med kommunerne og PLO-Hovedstaden.


Fakta


•    Befolkningsprognosen estimerer, at der i 2026 vil være ca. 1.907.025 borgere i Region Hovedstaden. Dette svarer til en stigning på omkring 56.000 fra starten af 2021 til    2026.
•    Der er ca. 1.100 aktive lægekapaciteter i regionen.
•    I gennemsnit er der tilknyttet knap 1.700 patienter pr. kapacitet.
•    Regionen forventer, at de ekstra 10 kapaciteter vil dække behovet for læger i både 2022 og 2023.


"