Gå til indhold

Brug for at uddanne 400 almenmedicinere om året i 2022-2027

Nyhed PLO

Hvis der skal være tilstrækkeligt med praktiserende læger på længere sigt, er det nødvendigt at øge antallet af hoveduddannelsesstillinger i almen medicin fra de nuværende 350 til 400 om året i årene 2022-2027. Det slår PLO fast i en ny analyse.

"

PLO har afgivet

høringssvar


til Sundhedsstyrelsens kommende dimensioneringsplan for speciallægeuddannelserne. Her skriver PLO, at der i årene 2022-2027 bliver brug for årligt at opslå 400 hoveduddannelsesforløb i almen medicin - 50 flere, end der i år og næste år bliver slået op.


Dette tal er PLO nået frem til på baggrund af en analyse af det fremtidige behov for praktiserende læger.


Det er PLO's opfattelse, at der i fremtiden bliver brug for væsentligt flere praktiserende læger - blandt andet fordi vi lever længere, og det må forventes, at flere opgaver vil blive flyttet fra sygehusene til almen praksis.


Dertil kommer, at Sundhedsstyrelsen i sin prognose efter PLO's opfattelse overvurderer antallet af praktiserende læger, fordi man blandt andet medregner læger, der udelukkende bemander lægevagten.


PLO mener desuden, at en større del af uddannelsesforløbene skal placeres i og omkring de større byer, samt at almen medicin skal fylde mere på medicinstudiet.


Læs hele den nye PLO Analyse her.


"