Gå til indhold

Brug for hurtigere udredning og behandling af psykisk lidelse

Nyhed PLO

Debat: Regeringen er i gang med forberedelserne til 10-års planen for psykiatri. Der er stort fokus på mistrivsel hos de unge og tvang i psykiatrien. Det er godt. Men jeg kan frygte, at man glemmer patienter, der sygemelder sig med nyopståede psykiske problemer, som ofte venter alt for længe på behandling. Det skriver næstformand Mireille Lacroix i indlæg i Avisen Danmark. 

Af Mireille Lacroix, næstformand i Praktiserende Lægers Organisation (PLO), praktiserende læge i Svendborg Kommune


Mange sygemeldinger skyldes stress, men ca. 50 pct. af alle langtidssygemeldte har en underliggende psykisk sygdom. Hvis patienten for eksempel har en udiagnostiseret ADHD, vil vedkommende ofte opleve, at sygemeldingen skyldes stress, fordi arbejdsopgaverne overstiger arbejdsevnen.

Det er også ved de lette depressioner, angsttilstande og personlighedsforstyrrelser, at udredning og behandling halter. Der er lang ventetid hos psykologen og endnu længere ventetid hos psykiateren.


Ventetiden forværrer ofte psykiske problemer. For de patienter, hvor arbejdspladsen var en stor del af det sociale liv, fører sygemelding til ensomhed, og det er almindeligt, at der støder angstsymptomer til.


Jeg ser alt for ofte, hvordan en simpel sygemelding trækker i langdrag på grund af manglende diagnostisk afklaring. Det er dyrt. Det årlige tab for samfundet på grund af ”tabt produktion” for bare angst og depression løber op i 12 milliarder. Der er mange penge at spare, hvis man kan undgå tab af tilknytning til arbejdsmarked og uddannelse.


Løsningen er først og fremmest hurtig og effektiv udredning af psykisk lidelse. Dernæst bør der være et tidligere og bedre samarbejde med jobcenteret i forhold til hjælp til gradvis tilbagevenden til arbejdet, når det kan lade sig gøre.


PLO har en række konkrete forslag til, hvordan en mere effektiv indsats kan sikres. Et af dem er et tilbud om krisesamtaler ved nyopstået psykisk sygdom, som afklarer, om sygemeldingen kan skyldes psykisk sygdom, og giver større præcision ved henvisning til andre aktører, når egen læge ikke selv forestår behandlingen. Det har man med succes indført i Region Syddanmark.


Et andet forslag er, at man sikrer tidligere involvering af jobcenteret ved sygemelding. Patienter, for hvem tidsfaktoren er afgørende, bør have kortere ventetid hos psykolog. Og egen læge bør kunne henvise til hurtig afklarende vurderingssamtale hos psykiater, uanset at psykiateren i øvrigt har meget længere ventetid.


Nogle vil måske bekymre sig om sygeliggørelse og overdiagnostik af psykisk lidelse. Men jeg har set for mange dårlige forløb. Særligt mænd med personlighedsforstyrrelser bliver efterladt på perronen. Jeg har selv haft to mandlige patienter med personlighedsforstyrrelser, der har begået selvmord.


Overdiagnostik, er hvis diagnosen gør patienten mere syg. Det er ikke tilfældet her. Tidligere diagnostik vil føre til, at flere patienter omsider får en forklaring på, hvorfor de har det svært i det daglige. Diagnosen vil gøre det nemmere at få den rigtige hjælp og dermed bevare tilknytningen til arbejde og uddannelse.Ovenstående indlæg blev bragt i Avisen Danmark den 14. juni 2021