Gå til indhold

Brug for indsats mod voldsom mangel på psykiatere

Nyhed Overlægeforeningen

De psykiatriske afdelinger i hele landet er ramt af voldsom mangel på speciallæger i psykiatri. Flere end hver femte stilling som speciallæge i psykiatri er ubesat, viser en undersøgelse, som Overlægeforeningen har gennemført. Derfor er det afgørende at få uddannet og rekrutteret flere læger og sikre, at psykiaterne kan koncentrere sig om deres kerneopgaver: diagnostik og behandling, siger foreningens formand, Susanne Wammen.

Et stort flertal af partier i Folketinget presser i øjeblikket på for at få vedtaget en tiårsplan for psykiatrien, der skal styrke forebyggelse og behandling af psykiske sygdomme. 

Det sker, efter at Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen i januar fremlagde et fagligt oplæg til tiårsplanen efter anmodning fra regeringen. Her fastslog de, at psykiatrien i dag mangler de nødvendige ressourcer, og behandlingen er præget af manglende sammenhæng, utilstrækkelig kvalitet og mangelfulde indsatser. 

”Speciallæger sikrer, at mennesker med psykiske sygdomme får stillet den rigtige diagnose og får den rette behandling. Men det siger sig selv, at det er en kæmpe udfordring, når afdelingerne allerede i dag mangler over 20 pct. af speciallægerne,” siger Susanne Wammen og fortsætter.
”Hvis tiårsplanen skal gennemføres og blive den succes, alle ønsker, er det helt afgørende, at psykiatrien får mulighed for at uddanne og rekruttere flere speciallæger. Politikerne – både i regionerne og i Folketinget – må sikre, at psykiatrien får mulighed for at uddanne og rekruttere langt flere speciallæger, så vi kan få besat de ledige stillinger og få styrket bemandingen på længere sigt.

I dag oplever alt for mange patienter, at der går alt for lang tid, før de møder en specialist, og det er med til at svække kvaliteten i behandlingen,” siger Overlægeforeningens formand. 

Det tager mange år at uddanne en speciallæge i psykiatri, men Susanne Wammen understreger, at regionerne allerede nu kan gøre meget for at mindske følgerne af den voldsomme mangel: 
”Vi ved fra Overlægeforeningens arbejdsvilkårsundersøgelser, at psykiaterne er en af de faggrupper, der har mindst tid til patienterne. Overlægerne i psykiatrien har 36 pct. af deres arbejdstid til direkte patientkontakt, mens kirurgerne og de medicinske overlæger har 53-57 pct. af deres tid til direkte patientkontakt. Det skyldes bl.a., at psykiaterne har fået flere administrative opgaver. Regionerne kan gøre meget ved at ansætte sekretærer og andre medarbejdere, så lægerne i højere kan fokusere på behandlingen af deres patienter, både når det gælder medicin og psykoterapi,” siger Susanne Wammen. 

Fakta om psykiske sygdomme

  •  Psykiske lidelser er årsag til ca. 3.500 dødsfald årligt og er den fjerde hyppigste dødsårsag i Danmark. 
  •  Psykiske lidelser tegner sig for 25 pct. af den samlede sygdomsbyrde i Danmark.

(Kilde: Fagligt oplæg til tiårsplan, Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen)