Gå til indhold

Christian Freitag stopper som formand for PLO

Nyhed PLO

Efter fem et halvt år som formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har Christian Freitag i dag valgt at trække sig fra posten. Han skulle efter planen være stoppet som formand ved PLO’s repræsentantskabsmøde i april 2021, men stopper altså nu ca. et halvt år før tid. 

"

PLO’s bestyrelse vil på sit ordinære møde torsdag den 8. oktober tage stilling til, hvem der skal konstitueres som formand, indtil der på PLO’s ordinære repræsentantskabsmøde den 21. november vælges en ny formand.


Indtil på torsdag er næstformand Mireille Lacroix fungerende formand for PLO.


De aktuelle forhandlinger med Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) om en ny overenskomst fortsætter som planlagt.


”Det er efter meget lange og grundige overvejelser, at jeg vælger at stoppe som formand nu. Det har været fem et halvt meget spændende og givende år. Jeg har lært utrolig meget om det danske sundhedsvæsen. Jeg har mødt mange meget dygtige kolleger, politikere og embedsmænd”.

”Helt overordnet synes jeg også, at PLO har udviklet sig - i dag står vi et helt andet sted, end vi gjorde for fem et halvt år siden,” siger Christian Freitag.


”Siden starten af 2020 har vi forhandlet en ny overenskomst med RLTN. Det arbejde fortsætter. En ny aftale kommer formentlig ikke i oktober, men jeg er ret overbevist om, at den kommer – og at den vil imødekomme de praktiserende lægers interesser. Jeg er helt tryg ved, at PLO’s bestyrelse og kommende forhandlingsudvalg og formand vil bære det arbejde videre,” lyder det fra Christian Freitag.Han nævner to årsager til, at han stopper i utide:


”Den ene årsag til, at jeg stopper, handler om de omkostninger, det har at være formand. Det har været en stor udfordring at drive min klinik i Holte og samtidig være formand for PLO, og derfor vil jeg hellere lægge min tid i min klinik og andre steder – det er der nogle kolleger og en familie, der fortjener,” siger Christian Freitag.


”Den anden årsag handler om, at en helt grundlæggende ambition for mig var at få myndighederne til agere på de muligheder, der ligger i en helt anderledes stærk primærsektor. Jeg ønskede, at der skulle investeres i at udvikle den del af sundhedsvæsenet, ligesom man med succes har investeret i at udvikle sygehusene”.

”Der er sket en reel opnormering i antallet af uddannelsesstillinger i almen medicin – og det er en vigtig forudsætning. Men de reelle og betydende tiltag og investeringer bliver hele tiden udskudt, så det på nogle områder virker meget halvhjertet, og der er for lidt fokus på at udvikle almen praksis som del af et sammenhængende sundhedsvæsen."" 


""Jeg håber, at den gode dialog, vi i de seneste år har etableret med regeringen og Danske Regioner, i 2021 vil føre til en reel styrkelse af det nære sundhedsvæsen og almen praksis,” slutter Christian Freitag.


"