Gå til indhold

De fleste ansatte læger i almen praksis vælger at blive selvstændige

Nyhed PLO

En ny PLO Analyse viser, at langt de fleste ansatte læger i almen praksis efter få år vælger at blive selvstændige med egen klinik.

"

Almen praksis har udviklet sig meget de seneste år, og der er i dag flere ansatte, heriblandt ansatte læger, hos de praktiserende læger, end der tidligere har været.


Den største andel af de ansatte læger ses i aldersgruppen på 40 år eller yngre. Herfra falder andelen, fordi langt de fleste af de ansatte læger efter få år vælger at etablere sig med deres egen praksis. Det ligger fint i tråd med tidligere rundspørger blandt almenmedicinere, der viser, at langt de fleste ønsker at blive selvstændige.


De unge lægers ønske om selvstændighed viser, at den danske model for almen praksis, hvor lægerne selv ejer og driver deres klinikker, er langtidsholdbar og bør sikres, udvikles og gøres endnu mere attraktiv.


Læs hele PLO Analysen her


"