Gå til indhold

De praktiserende læger er blevet mere digitalt tilgængelige – og borgerne tager godt imod det

Nyhed PLO

De fysiske konsultationer suppleres i stigende grad af andre konsultationsformer som fx beskedfunktionen over appen MinLæge og videokonsultationer. – Vi har meget gerne kontakt med vores patienter på måder, der er nemme, trygge og gode for dem, siger Jørgen Skadborg, formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

"

Mange kender til situationen, hvor man må rykke ens tid ved egen læge, fordi der pludseligt kommer en aftale i vejen. Det er ærgerligt, for ofte ville man have lægehjælp til nogle ubehagelige symptomer på sygdom. Med den nyeste overenskomst for almen praksis er der nu åbnet for flere kontaktmuligheder til ens praktiserende læge, som øger tilgængeligheden: Der er indført en generel adgang til videokonsultationer og mulighed for aftalt telefonkonsultation for borgere, som ikke kan bruge video. Det er bl.a. sket med afsæt i erfaringerne under COVID-19-pandemien, hvor brugen af digitale kontaktformer i almen praksis fik et stort løft.


Nye tal viser, at patienterne tager godt imod mulighederne for digitalt at komme i kontakt med egen læge, idet de fysiske konsultationer i stigende grad suppleres af andre konsultationsformer. 
 
Det er især e-konsultationer og videokonsultationer, der driver væksten i alternative konsultationsformer. I 2021 udgjorde de to tilsammen omkring en fjerdedel af alle konsultationer, mens det for 10 år kun var knap 10 procent. I opgørelsen er beskedfunktionen i Min Læge-appen medregnet i e-konsultationer, ligesom videokonsultationer slet ikke fandtes for 10 år siden.
 
– Vi har meget gerne kontakt med vores patienter på måder, der er nemme, trygge og gode for dem. Udviklingen med flere forskellige former for kontakt kommer alle til gavn: Lige fra den travle børnefamilie til den udsatte patient. Derfor vil jeg opfordre alle borgere til at orientere sig i mulighederne for digital kontakt med sin læge, der ofte kan tilbyde det, når det giver mening i forhold til symptomerne, siger Jørgen Skadborg, der er formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO).


Muligheden for at gå til lægen på nye, digitale måder bunder især i, at PLO i samarbejde med Sundhedsministeriet og Danske Regioner har udviklet appen MinLæge. Appen er med til at skabe mere tilgængelighed for patienterne, da den bl.a. indeholder en indbakkefunktion til modtagelse af svar fra lægen og oprettelse af videokonsultationer. Appen er også med til at give patienten et overblik over kommende og tidligere aftaler med både egen læge, speciallæger og aftaler på hospitalet.


Netop muligheden for at være i kontakt med sin læge på andre måde end ved den klassiske konsultation harmonerer godt med, at en tiltagende del af befolkningen har et stigende behov for hyppigt at være i kontakt med deres praktiserende læge. Det skyldes, at antallet af borgere med kroniske lidelser stiger, både fordi der bliver flere ældre danskere, og fordi nye behandlingsmuligheder gør, at mange lever i længere tid med mere end én sygdom. 


– De digitale muligheder er bare en af måderne, hvorpå de praktiserende læger arbejder på at blive mere tilgængelige for borgerne. Det er meget glædeligt, at Folketingets partier med sundhedsreformen har aftalt, at vi frem mod 2035 skal blive 5.000 praktiserende læger mod i dag ca. 3.500. I takt med, at vi bliver flere læger, vil vi arbejde for at øge vores tilgængelighed endnu mere til gavn for patienterne og samfundet, siger Jørgen Skadborg. 


"