Gå til indhold

De praktiserende læger følger deres patienters sygdom digitalt og i samarbejde med patienterne selv

Nyhed PLO

I dag bruger 9 ud af 10 af alle lægeklinikker den digitale løsning WebPatient, der bl.a. følger patienters udvikling i fx sygdommene diabetes og forstørret prostata. Alene i 2022 blev der bestilt 800.000 skemaer.

Et kryds her – et kryds der. Det kan virke banalt, men selvregistrering af sundhedsdata kan have stor indvirkning på kvaliteten af behandlinger. Har du fx kronisk hovedpine giver det god mening at følge sygdommen tæt, så både du og lægen får en fornemmelse af, hvordan sygdommen påvirker lige præcis dig. 

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) arbejder da også hver dag på at gøre digitaliseringen i almen praksis bedre og nemmere. Derfor er det godt, at flere læger og borgere løbende tager bl.a. den digitale løsning WebPatient til sig. Her udfylder borgeren et personligt skema, som giver lægen en fornemmelse af, hvordan borgerens sygdom arter sig over tid. I 2022 blev der bestilt hele 800.000 skemaer.  

-  Vi kan se, at ønsket om selvmonitorering stiger, ligesom vi som læger gerne vil have så godt et sygdomsbillede fra vores patienter som muligt, så vi kan give den rette vejledning og behandling. Det her er derfor et godt eksempel på, at almen praksis bliver mere og mere digital, for de borgere, som ønsker det. De borgere som ikke ønsker at være digitale, har selvfølgelig fortsat lige så gode muligheder for behandling hos egen læge, siger Jørgen Skadborg, formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO), og fortsætter:

- De praktiserende læger ønsker både at give patienter indsigt i egne data og at dele relevante data med andre samarbejdspartnere som hospitaler, kommuner og kvalitetsdatabaser. Derfor vil flere af de selvrapporterede data på sigt være endnu mere til gavn for kvaliteten i behandlingen, siger Jørgen Skadborg.

PLO Analysen giver en introduktion til flere af tiltagene i udviklingen i digitalisering af almen praksis. Læs mere her: 

PLO Analyse: De digitale klinikker

Peder Reistad
Jeg oplever, at mine patienter bliver glade for at give så mange detaljer som muligt om symptomerne på deres sygdom. Så kan min lægelige vurdering også ske på et endnu bedre grundlag, siger praktiserende læge Peder Reistad.
Fakta

Når patienten har indtastet sine målinger i WebPatient, sørger systemet automatisk for at beregne data, og efterfølgende fører det til journalen. De indberettede skemaer giver lægen mulighed for løbende at følge patientens sundhedstilstand og understøtter muligheden for egenomsorg og tryghed hos patienter uden behov for at komme hyppigt til lægen. 
Fx kan patienten med forhøjet blodtryk løbende indsende målinger til lægen – der så kan monitorere sygdommen.

Systemet sparer også tid for både lægen og patienten, fordi opsamling og registrering af hjemmemonitorering tidligere foregik på gammeldags manér: På papir. Denne mulighed er naturligvis fortsat tilgængeligt for patienter, der ikke ønsker eller kan være med på den digitale bølge.