Gå til indhold

De praktiserende læger vil være bedre til at forebygge sygdom

Nyhed PLO

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har udarbejdet 15 konkrete forslag i forhold til at forebygge sygdomme. Fokus er at øge samarbejdet mellem kommuner og almen praksis for at sikre borgerne bedre sammenhæng.

"

”Der har længe manglet en satsning på forebyggelse, fordi fokus stort set kun er på behandling. Dette katalog sætter fokus på forebyggelse i patientforløb i et samarbejde mellem almen praksis og kommunen - selvfølgelig med udgangspunkt i patientens behov og motivation,” siger formand for PLO’s udvalg for Nær Sundhed Lise Høyer.

Forslagene fra PLO aktualiseres af den netop offentliggjorte ”sundhedsprofil”, der viser, at danskernes mentale trivsel er blevet forringet de sidste år, ligesom bl.a. overvægt og søvnproblemer er i klar stigning.


De 15 forslag til forebyggelsesindsatser er grupperet i fire kategorier: ’børn og unge i mistrivsel’, ’unge og voksne i risikogrupper’, ’ældre og kronisk syge’ og ’psykiatri’.


For at styrke forebyggelse i almen praksis ønsker PLO desuden at styrke efteruddannelse af læger og klinikpersonale i forhold til at tænke i motivation og rettidig udspørgen.


”Det, der fylder mest i kataloget, er forebyggelse af stress, mistrivsel hos unge, ensomhed og egentlig psykisk sygdom, fordi det netop er disse områder, der fylder meget i den praktiserende læges hverdag. Men vi skal også gøre mere for ældre i plejebolig og multisyge. Vi foreslår bl.a., at patienter på +75 år i højere grad skal have mulighed for helhedsvurderinger, hvor de medinddrages i vægtning af behandlingsindsatser fremfor sygdomsinddelte vurderinger”.


”Jeg håber virkelig, at vi kan få styrket kommunikation mellem almen praksis og kommunerne, så patienten ikke selv skal bære information fra sted til sted. Vi skal blive bedre til ikke kun at tænke løsninger i ’egen butik'’,” forklarer Lise Høyer og fortsætter:


”Man bør i fællesskab arbejde for at udrydde de lovmæssige og kulturelle barrierer, der står i vejen for at udbygge det samarbejde mellem kommunerne og de praktiserende læger, som vi åbenlyst skal have mere af for at kunne forebygge bedre sammen. Forebyggelse tager tid, men sparer samtidigt dyre sygehusudgifter og er til gavn for samfundet og patienterne,” siger Lise Høyer.


Læs hele PLO’s forebyggelseskatalog her.


 


"