Gå til indhold

Debat: Vi skal sikre fast læge til alle danskere

Nyhed PLO

Det danske system, hvor alle borgere har en fast læge, er unikt og værdifuldt. Men systemet er under pres. For aldrig før har så mange af os stået uden egen læge, skriver PLO's formand og formanden for FYAM i fælles debatindlæg i Politiken. 

Af Jørgen Skadborg, formand for PLO, og Thomas Purup, formand for Forum for Yngre Almen Medicinere i Dansk Selskab for Almen Medicin

Det danske system, hvor alle borgere har en fast læge, er unikt og værdifuldt. Men systemet er under pres. Mange genkender problemet med at få tid hos lægen – og stadig flere har slet ikke en fast læge.

Problemet er, at der mangler praktiserende læger, og at vi ser en ny type klinikker, som reelt ikke sikrer fast læge til borgerne, skyde op som paddehatte. Det går især ud over dem, som har allermest brug for hjælp til at styre gennem de sundhedsproblemer, der nu engang opstår gennem livet. Hvis ikke udviklingen bliver vendt, får vi endnu mere ulighed i sundhed, end vi allerede har i dag.


Kontinuitet giver kvalitet. Når vi kender vores læge, er der større chance for, at lægen opfanger nye symptomer. Den relation, vi opbygger til en fast læge, øger sandsynligheden for, at vi vil tale mere ærligt med lægen – også om ”de svære” emner. En tæt relation øger også chancen for, at man følger lægens anbefalinger.


En norsk undersøgelse fra 2021 viser, at allerede efter 2-3 år med samme læge forbedres vores sundhed. Ved mere end 15 års tilknytning til samme læge har patienten væsentligt lavere risiko for at dø før tid end de patienter, som har haft samme læge i et år eller mindre. At have fast læge i længere tid betyder også færre akutte indlæggelser og færre opkald til lægevagten.


Derfor er det en alvorlig sag, at 219.000 danskere lige nu står uden fast læge – det højeste antal nogensinde. Disse borgere er tilmeldt lægeklinikker udelukkende med ansatte læger, hvoraf mange kun er ansat i klinikken i kort tid.


Ser man på praktiserende læger med egen klinik, har de i de sidste 20 år i snit arbejdet samme sted i 16,8 år, mens gennemsnittet for ansatte læger blot er 1,6 år i samme klinik. Det er en stor forskel.


Der er to grunde til, at stadig flere danskere ikke har en fast læge. Den ene er, at der er for få praktiserende læger. Det har et enigt Folketing netop aftalt at rette op på med en sundhedsreform, hvori der indgår en målsætning om mindst 5.000 alment praktiserende læger i 2035. Når det mål er nået, vil alle borgere igen kunne få deres egen læge, og almen praksis vil blive i stand til at påtage sig en endnu større rolle.


Men målet nås ikke af sig selv. Det er nødvendigt at uddanne flere speciallæger i almen medicin – vores bud er, at vi skal uddanne 400 om året mod i dag 350. Det er derfor vigtigt, at det samlede Folketings målsætning om 5.000 praktiserende læger følges op af konkret handling ved, at antallet af uddannelsespladser sættes i vejret. Pladserne skal selvfølgelig besættes, og i den forbindelse er der ingen tvivl om, at Folketingets opbakning og store satsning på almen praksis vil gøre det endnu mere attraktivt at blive alment praktiserende læge.


Den anden grund til, at stadig flere danskere ikke har en fast læge, er, at et hul i sundhedsloven udnyttes af private koncerner til at overtage stadig flere lægeklinikker via speciallæger i almen medicin, der lægger navn til på en ejerkontrakt og agerer som stråmænd.


Vi mener, at man bør fjerne praktiserende lægers ret til at eje op til seks ydernumre, som i dag muliggør, at koncernerne via stråmænd kan opkøbe stadig flere klinikker. Og regionerne bør håndhæve reglerne om, at man som ejerlæge skal have sit lægelige virke i en af de klinikker, man ejer. Ellers frygter vi, at koncernernes opkøb af klinikker vil gøre det vanskeligt for unge læger at købe en praksis selv.


Det hævdes ofte, at nyuddannede speciallæger hellere vil være ansatte frem for at drive egen praksis. Det er en myte. Vi ved fra undersøgelser, at hele 81% af uddannelseslægerne i almen medicin forestiller sig at få egen klinik inden for fem år efter, de er blevet speciallæger. Det er kun naturligt, at mange gerne vil prøve forskellige klinikker, inden de køber egen praksis.


Med sundhedsreformen har et enigt folketing besluttet, at der skal dannes overblik over omfanget af de forskellige typer organisationsformer i almen praksis, herunder antallet af ejerlæger, der ikke har hovedbeskæftigelse med at drive og tage ansvar for egen klinik/egne klinikker. Det arbejde hilser vi velkommen, og vi bidrager også gerne til at belyse området. For alle må have en interesse i at få blotlagt, hvilket sundhedstilbud borgerne får i praksis og ikke blot på papiret.


Vores ambition er, at alle danskere senest i 2035 har et nært og trygt sundhedstilbud i form af en fast læge. Til gavn for patienterne og samfundet. Med sundhedsreformen er kursen lagt, men det lange seje træk ligger fortsat foran os. I PLO og Forum for Yngre Almen Medicinere er vi allerede trukket i arbejdstøjet. For vi glæder os til at være med på rejsen – og til den dag, vi når målet.


********************************************************
Indlægget er bragt i Politiken den 2. juni.