Gå til indhold

Den rigtige aftale

Nyhed PLO

Debat: Vi praktiserende læger er veluddannede, ansvarlige og meget opsatte på at hjælpe vores medmennesker. Vi kunne ikke drømme om at indgå en aftale, som ikke er fagligt forsvarlig samt giver mulighed for at yde den allerbedste hjælp inden for de rammer, som vi kan disponere over. Det skriver chefen for lægevagten i Region Nordjylland Eddie Nielsen om den nyligt indgåede aftale om lægevagten i et debatindlæg i Nordjyske i dag. 

Af Eddie Nielsen, vagtchef og praktiserende læge i Region Nordjylland 


Aftalen om lægevagten i Nordjylland har givet anledning til en debat, som desværre ikke handler om fakta, men derimod om processen vedr. aftaleindgåelsen og den såkaldte tryghed i de områder, hvor der lukkes lægevagtkonsultationer.


Proces er politik, og det vil jeg ikke kloge mig på. Som chef for lægevagten i Nordjylland og over 30 års erfaring som praktiserende læge, har jeg imidlertid forstand på lægevagtarbejde.
 
Faktum er, at antallet af praktiserende læger er faldet med 20 % i løbet af de sidste 10 år. Arbejdsmængden i lægernes egne klinikker er samtidigt øget betydeligt.

Faktum er, at landets øverste sundhedsmyndighed, Sundhedsstyrelsen, anbefaler, at lægevagtskonsultationer af hensyn til borgernes sikkerhed skal placeres på de sygehuse, hvor der er akutmodtagelser.


Faktum er, at lægerne ikke får flere penge for at drive lægevagten. Der sker blot en intern omfordeling af de samme penge.
 
En lægevagtordning udgør en tryghed for borgerne, men man skal gøre sig klart, om det er  ægte tryghed eller falsk tryghed.

Den ægte tryghed er, at alle borgere kan komme i kontakt med en veluddannet praktiserende læge med stor erfaring.


Den falske tryghed kan være, at borgeren møder op i en lægevagtskonsultation, som er beliggende et sted, hvor hverken borgeren eller lægen har mulighed for at få hurtig kvalificeret assistance, hvis borgeren mod forventning viser sig at være meget alvorligt syg, måske ligefrem livstruende syg.

En falsk tryghed kan også være, at man vælger at sætte en ”sundhedsfaglig” til at opholde sig i lokalerne, hvor der hidtil har været lægevagtkonsultation.


Hvad skal en sådan person stille op med en alvorligt syg patient?
 
Hvad er det, borgerne mister ved denne nye aftale?  Der har hidtil ikke været en læge til stede i hele vagttiden i Farsø, Brovst, Skagen og Brønderslev.


Borgeren har kunnet træffe en læge i et kortere tidsrum i løbet af aftenen, og i weekenden tillige i et kortere tidsrum i løbet af dagen. Der har ikke været mulighed for at træffe en læge om natten de nævnte steder.

Ved borgerens telefoniske henvendelse til lægevagten beslutter den visiterende læge, hvor borgeren skal møde til undersøgelse.


Er der tale om sygdom, som skønnes at være eller kunne udvikle sig kritisk, anbefaler lægen ikke konsultation i f.eks. Brovst, men derimod enten konsultation i Aalborg eller akut indlæggelse via ambulance. 
 
Det, som borgerne i disse områder reelt mister, er bekvemmeligheden ved f.eks. at transportere sig blot 10 – 20 km,  frem for måske 30 – 40 km.


Borgerne mister ikke sikkerhed og tryghed, tværtimod øges sikkerheden ved at borgerne kommer derhen, hvor ekspertisen er i samme hus som lægevagten.


Hvad får borgerne med denne aftale?


Aftalen sikrer, at borgerne fortsat kan være trygge.


Borgerne kan i mange år fremover have en lægevagt med den nødvendige kapacitet og høje faglige standard.


Aftalen giver lægerne mulighed for at samle kræfterne og øge bemandingen bl.a. i Frederikshavn og Hobro til glæde for borgerne i henholdsvis Frederikshavn/Skagen og Himmerland.


Tilgængeligheden vil være god. Der er både mulighed for at tale med en erfaren praktiserende læge i telefonen, komme til undersøgelse i en lægevagtskonsultation, få et nødvendigt sygebesøg i eget hjem eller få en lægerekvireret ambulance til akut indlæggelse på sygehus.


Endelig vil vi i de kommende år lave forsøg med videokonsultationer for at afprøve, om det i udvalgte tilfælde kan været et godt supplerende tilbud til øgning af tilgængeligheden.
 
Vi praktiserende læger er veluddannede, ansvarlige og meget opsatte på at hjælpe vores medmennesker. Vi kunne ikke drømme om at indgå en aftale, som ikke er fagligt forsvarlig samt giver mulighed for at yde den allerbedste hjælp inden for de rammer, som vi kan disponere over. 


Den nye lægevagtsaftale er derfor den rigtige aftale for alle os i Region Nordjylland. Jeg håber, at kritikerne vil begynde at tænke lidt visionært samt samarbejde med regionen og os om at få ordningen til at fungere til glæde for borgerne.Ovenstående indlæg blev bragt i Nordjyske den 7. februar 2020