Gå til indhold

Det går bedre for kirurgers uddannelse, men der er stadig plads til forbedring

Nyhed Yngre Læger

Privathospitalerne behandler flere patienter, og mange operationer er forsvundet fra de offentlige sygehuse. Det har gjort, at der har været opmærksomhed på og bekymring for, om de kommende kirurger kan opnå de kompetencer, som er nødvendige for deres uddannelse.

Status er ifølge Ugeskrift for Læger, at det går ok for kirurgerne, men mindre godt for ortopædkirurgerne. De ønsker politisk hjælp til en løsning: Tilbageflytning af operationerne eller udlægning af uddannelse til det private, skriver Ugeskrift for Læger. 

Kristine Søgaard Dahl, der er forperson for Uddannelsesudvalget i Yngre Læger, mener, at det er rigtig godt for kirurgerne, at de uddannelsesmæssige udfordringer, som vi oplevede under Corona, er væsentligt bedre nu. Men hun mener også, at det langt fra er alle kirurger, der oplever en forbedring af uddannelsen og peger på, at der er store regionale forskelle. Derfor følger Yngre Læger også fortsat udviklingen, og de konsekvenser det kan have at udflytte uddannelse til det private:

Yngre Læger mener som udgangspunkt, at den lægelige videreuddannelse skal være forankret i det offentlige sundhedsvæsen

Kristine Søgaard Dahl, forperson i Yngre Lægers Uddannelsesudvalg

”Yngre Læger mener som udgangspunkt, at den lægelige videreuddannelse skal være forankret i det offentlige sundhedsvæsen. Men når man politisk beslutter at udlægge procedurer til det private, bliver man nødt til også at tage hensyn til uddannelsen af de kommende speciallæger”, siger Kristine Søgaard Dahl.

Det gør, at det nu er tid til at fokusere på nogle mere langsigtede og generelle aftaler mellem det offentlige og det private sundhedsvæsen om, at man sammen løfter opgaven med at uddanne fremtidens speciallæger:

”Vi er helt med på, at uddannelse af speciallæger er forbundet med omkostninger for både offentlige og private aktører i sundhedsvæsnet. Begge parter høster dog også fordele af at have uddannelseslæger, og alle nyder godt af de færdiguddannede speciallæger. Derfor skal alle omkostninger forbundet med uddannelse heller ikke bæres af det offentlige sundhedsvæsen alene”, siger Kristine Søgaard Dahl. 

Det er derfor på tide til at få forhandlet løsninger på plads for uddannelsen af kirurger mellem Sundhed Danmark og Regionerne. På den måde kan vi undgå at bryde kontinuiteten i uddannelsen, når der opstår et behov for udflytning af opgaver til det private:

”Hvis vi på forhånd har forhandlet rammerne på plads, kan vi kan reagere langt hurtigere, når opgaver udflyttes og der er behov for at flytte uddannelseselementer til den private del af sundhedsvæsnet”, slutter Kristine Søgaard Dahl.