Gå til indhold

Dimensioneringsplan er langt fra målet 

Nyhed Yngre Læger

Sundhedsstyrelsen har netop offentliggjort en ny, toårig dimensioneringsplan for antallet af hoveduddannelser. Desværre skyder planen langt under målet. Yngre Læger har sammen med Lægeforeningen påpeget, at der bør oprettes 200 ekstra hoveduddannelsespladser om året, men Sundhedsstyrelsen vil kun oprette 50 ekstra om året. Og det er slet ikke godt nok, mener Yngre Læger.

 ”Vi står med et umiddelbart behov for at få oprettet flere stillinger, for der er en enorm mangel på speciallæger indenfor en række specialer. Allerede i dag står der 200 læger klar til at udfylde de 200 ekstra speciallægestillinger, så Sundhedsstyrelsen skyder helt ved siden af, når de kun vil oprette 50 ekstra stillinger om året,” siger Yngre Lægers forperson, Helga Schultz.

Hvis der oprettes 200 ekstra speciallægestillinger om året vil speciallægepopulationen kunne øges med 1000 speciallæger på fem år.

”Vi står med en sundhedssektor, der skriger på øget behandlingskapacitet og vi har et uudnyttet uddannelsespotentiale. Og når en øget dimensionering tilmed kun vil medføre marginale økonomiske ekstra omkostninger ser jeg slet ingen grund til at lade være med at skrue op for antallet. Potentialet og behovet er der allerede nu,” siger Helga Schultz.

"Der er en enorm mangel på speciallæger, så Sundhedsstyrelsen skyder helt ved siden af, når de kun vil oprette 50 ekstra stillinger om året,” siger Yngre Lægers forperson, Helga Schultz.

Hun peger på, at en underdimensionering, sådan som Danske Regioner ønsker det, ikke løser lægedækningen.

”Der skal bruges helt andre redskaber, hvis vi skal løse lægedækningsproblemet. Det handler om at sikre en målrettet og systematisk rekrutteringsindsats. Det er det eneste, der reelt vil gøre en forskel. Den nuværende strategi er simpelthen forkert og skyder meter forbi skiven,” siger Helga Schultz.  

Yngre Læger har i en nyligt offentliggjort undersøgelse dokumenteret, at kun 20% af lægerne har oplevet, at en arbejdsgiver har forsøgt at rekruttere dem til lægedækningstruede områder eller specialer. Dette på trods af at samme undersøgelse viser, at det faktisk hjælper på rekrutteringen, hvis arbejdsgiverne gør en særlig indsats for at rekruttere lægerne. Hver 3. læge, der forsøges rekrutteret, ender faktisk med at søge stillingen.

”Der er et stort potentiale for forbedring. Vi kan se, at rekrutteringsforsøg virker, men alligevel er det som om, at arbejdsgiverne slet ikke tænker i en aktiv arbejdsgiverpolitik,” siger Helga Schultz.

Det indgår i Økonomiaftalen for det kommende år, at Sundhedsstyrelsen vil tage initiativ til en analyse, der vil kunne skabe bedre grundlag for den fremtidige efterspørgsel efter speciallæger. Det tager Yngre Læger godt imod og har selv efterspurgt det i flere år.