Gå til indhold

Et bæredygtig sundhedsvæsen - at gøre ingenting er ikke en option i Region Sjælland

Nyhed PLO

Heino Knudsen, der er regionsrådsformand i Region Sjælland og Camilla Høegh-Guldberg, der er formand for PLO-Sjælland er afsendere på et fælles indlæg med opfordring til, at de nationale kommissioner sætter særligt spot på regionens sundhedsudfordringer. Så vil lokalformændene samtidig indføre de regionale løsninger, der er behov for.

Indlægget er bragt i Sjællandske Medier den 17. september 2023.

I et lokalt radioprogram forleden diskuterede man Region Sjællands ledelsesmæssige sammenlægning af Universitetshospital Køge og Nykøbing F Sygehus. Meningerne var mange – var en fusion et andet ord for nedlukning? Var det den rette løsning på et årelangt problem med at rekruttere sundhedspersonale til den sydlige del af Region Sjælland? Kunne man ikke bare have ladet være med at gøre noget? Kunne man ikke bare have ventet på forslag og løsninger fra Strukturkommissionen og Robusthedskommissionen eller afventet, at der om 10 år formentlig er mange flere læger, og at udviklingen måske tilsvarende vender for andre personalegrupper i sundhedsvæsenet? 

Nej – at gøre ingenting er ikke en option i sundhedsvæsenet i Region Sjælland. Vi har store udfordringer på sundhedsområdet, måske endda en brændende platform. Vi har de sygeste borgere i Danmark - og mange af dem. Og de bliver alle sammen ældre. På årets Folkemøde var ulighed i sundhed et tema, og udfordringerne i Region Sjælland blev nævnt igen og igen – men uden at der er nationale løsninger i sigte.

Region Sjælland har afgivet 12 løfter til borgerne - og politikere, sygehusledelser og praksissektoren har valgt at stå sammen om at bekæmpe ulighed i sundhed for at sikre, at vores borgere og patienter ikke også i fremtiden stilles ringere end i andre regioner.
En ny sundhedsaftale mellem region og kommuner er i høring. Speciallægeområdet er prioriteret i regionens netop indgåede budgetaftale, så den lokale dækning kan blive bedre. Sammen med bl.a. Foreningen Af Praktiserende Speciallæger er der også udviklet en ny og meget ambitiøs strategi for speciallægeområdet, som nu er under politisk behandling. Strategien skal sikre, at endnu flere borgere kan modtage specialiseret behandling i deres lokalområde. 

Region Sjælland har ligeledes startet en proces med en strategi for bæredygtige akutsygehuse, hvor samarbejde på tværs af sygehusene og deling af ekspertviden skal komme hele regionens borgere til gode – uanset hvilket sygehus i regionen man behandles på. Første skridt er etablering af styrkepositioner indenfor sygehusspecialer og den allerede nævnte fusion mellem universitetshospitalet og vores mest udfordrede akutsygehus i Nykøbing F. 

Men det er kun en lille del af patienterne, der behandles på sygehuse. Langt størstedelen behandles i det nære sundhedsvæsen – hos egen læge, speciallægen, psykologen, fysioterapeuten, kiropraktoren, fodterapeuten - og det kræver, at de bæredygtige akutsygehuse i Region Sjælland afbalanceres af en lige så bæredygtig praksissektor. Og at samarbejdet på tværs af sygehuse, almen praksis og kommuner styrkes. Bæredygtige sygehuse og en bæredygtig praksissektor er hinandens forudsætning – det er vi enige om. PLO Sjælland var i juni måned i år vært for en regional konference om styrkelse af praksissektoren med det formål at bekæmpe ulighed i sundhed. Region Sjælland inddrager nu flere af konferencens temaer i en regional strategi for praksissektoren.

Forandringer i sundhedsvæsenet kræver uden tvivl politisk ledelse og prioritering. Vi er mange, der er nødt til at tage vores del af ansvaret på os og reelt tage ledelse på det vi står med. Det er dét, vi sammen gør i Sjælland. Strategier, visioner og smukke ord om samarbejde og gensidig tillid skal omsættes til virkelighed, hvis der skal skabes lighed i sundhed og behandlingstilbud. Region Sjællands borgere og patienter kan ikke vente på nationale kommissioner, der måske eller måske ikke løser alle vores ulighedsudfordringer. Vi har derfor også selv taget aktion med en række regionale løsninger. Vi prioriterer gode arbejdsmiljøer, tværsektorielt samarbejde, rekruttering og fastholdelse i forhold til det personale, der skal sikre et bæredygtigt sundhedsvæsen.

Om få måneder fejrer den regionale lægevagt 1818 et års fødselsdag – det er et konkret eksempel på, at Region Sjælland turde gå nye og egne veje. 1818 blev skabt af nød på grundlag af en brændende platform med lægemangel, men implementeringen og resultatet bidrager til såvel et bæredygtigt vagttilbud til borgerne som til rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger i regionen. Og med en politisk prioritering af en fortsat vagtordning med både lægefaglig visitation og det nære tilbud for borgerne. 

Så nej, at gøre ingenting er ikke en option for hverken Region Sjælland eller PLO Sjælland. Et bæredygtigt sundhedsvæsen skaber ikke sig selv. Det skabes gennem en vilje til samarbejde for at bekæmpe ulighed i sundhed. Men lige som bæredygtige akutsygehuse og en bæredygtig praksissektor er hinandens forudsætninger, så forudsætter regionale løsninger også samarbejde og solidaritet på tværs af hele Danmark. Der er en geografisk skævhed i sundhed, som der på nationalt plan skal skabes bæredygtige løsninger på!