Gå til indhold

Et samlet sundhedsvæsen efterlyser national kvalitetsplan

Nyhed Lægeforeningen

Fælles pressemeddelelse fra Lægeforeningen, Danske Regioner, Dansk Sygeplejeråd, FOA og KL
Den 4. april 2022

"

Sundhedsvæsenet står med en kæmpe udfordring: I de kommende år vil der komme flere ældre med flere behandlings- og plejekrævende sygdomme og flere borgere med kroniske sygdomme. 


Alle danskere skal fremover kunne få ensartet, høj kvalitet fra det nære og kommunale sundhedsvæsen - uanset hvor i landet, de bor - og derfor er der brug for, at vi tænker nyt i den måde, sundhedsvæsenet leverer behandling, forebyggelse og rehabilitering på.


Det kræver ambitiøse, forpligtende nationale kvalitetsplaner, der ikke kun omfatter borgere med kroniske sygdomme, men også ældre medicinske patienter og mennesker med psykiske lidelser og mange andre. Det vil selvfølgelig kræve, at de nødvendige ressourcer følger med kvalitetsplanerne for at sikre et reelt kvalitetsløft og sammenhæng i patientforløbet. Men også, at vi tør tænke nyt.


Sådan lyder det fælles budskab fra Lægeforeningen, Danske Regioner, Dansk Sygeplejeråd, FOA og KL til regeringen og Folketingets partier, der forhandler om sundhedsreformen i disse uger.


Lægeforeningens formand, Camilla Noelle Rathcke, siger: 
”Patienternes adgang til kvalificeret behandling skal ikke afhænge af bopæl og postnummer. Mange læger oplever, at der er store forskelle i kvalitet og indhold fra kommune til kommune, og i hvordan patientens forløb fungerer på tværs af sektorer. Alle patienter skal tilbydes ensartet, høj kvalitet i hele deres forløb og møde de rette fagligheder og kompetencer til at levere den kvalitet - ingen skal risikere et discounttilbud, fordi de bor et ”forkert” sted.”


Torben Klitmøller Hollmann, formand for social- og sundhedssektoren i FOA, siger: 
”FOA repræsenterer omkring 70 pct. af medarbejderne på det kommunale sundheds- og ældreområde – vi møder hver dag sårbare borgere, som ikke får den tilstrækkelige hjælp. Vi skal stille nogle klare krav til kvaliteten i kommunerne og have særligt fokus på at hæve niveauet der, hvor behovet er størst, nemlig i kommuner med mange syge og udsatte borgere.”


Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, siger: 
”Sygeplejersker møder mange forskellige borgere på deres vej. En national kvalitetsplan skal ikke kun løfte indsatsen for mennesker med kroniske sygdomme. Den skal også være for de borgere, der på grund af andre lidelser indlægges igen og igen. Og for de mere udsatte borgere, som af forskellige årsager har svært ved at modtage den rette sundhedsindsats. En national kvalitetsplan skal vise vejen for kvaliteten i indsatserne for alle borgere”.


Martin Damm, formand for KL, siger:
”Alt for mange ældre, kronisk syge borgere og mennesker med psykisk sygdom oplever behandlingsforløb i sundhedsvæsenet, der hverken hænger godt nok sammen eller udnytter sundhedsvæsenets samlede ressourcer bedst muligt. Derfor er det helt afgørende, at en kommende sundhedsreform indeholder kvalitetsplaner for alle de store kroniske sygdomme. Planerne skal slå fast, hvilken nødvendig lovgivning, kompetencer, økonomi og kapacitet, der er brug for i det nære sundhedsvæsen, så borgerne får den bedst mulige behandling. Samtidig skal planen skabe klarhed over, hvem – af sygehuse, almen praksis og kommuner – der gør hvad i løbet af borgerens tur gennem sundhedsvæsenet.”


Anders Kühnau, formand for Danske Regioner, siger: 
”Regeringen har med sit udspil til en sundhedsreform udstukket den rigtige retning for det nære sundhedsvæsen – bl.a. også en kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen. Vi ønsker, at det lokale samarbejde i sundhedsklyngerne hjælpes på vej af en klar national retning for udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Men planen skal tænkes bredere end kun kroniske sygdomme. Og den skal tage højde for den arbejdskraftudfordring, vi står overfor. Det betyder, at der skal mere fokus på at nytænke opgaveløsningen, bruge teknologien og på at klæde patienterne på til at mestre egen sygdom.” 


I dag afholder Lægeforeningen, Danske Regioner, Dansk Sygeplejeråd, FOA og KL topmødet ”INGEN SUNDHEDSREFORM UDEN EN NATIONAL KVALITETSPLAN”, hvor sundhedsordførerne Rasmus Horn Langhoff (S), Martin Geertsen (V), Peder Hvelplund (Ø) og Stinus Lindgreen (R) deltager. Du kan følge med på livestream via dette link: https://analog.nu/topmoede/
 


"