Gå til indhold

Evaluering af 72 timer: Et telefonnummer til den udskrivende afdeling skaber tryghed for ældre patienter

Nyhed PLO

Aftalen om 72 timers behandlingsansvar i Region Hovedstaden er modtaget med stor tilfredshed blandt sundhedsprofessionelle på tværs af sektorer, og aftalen dækker hver måned 2.000 ældre patienter.

Efter næsten to år med 72 timers udvidet behandlingsansvar ligger den første evaluering af aftalen mellem Region Hovedstaden, kommunerne i hovedstadsregionen (KKR Hovedstaden) og PLO-Hovedstaden klar. 

Lars Gaardhøj (S), regionsrådsformand i Region Hovedstaden og medformand i Sundhedssamarbejdsudvalget (SSU), er både glad og stolt over, at evalueringen viser, at sundhedsfaglige i kommunerne og i almen praksis oplever en værdi i, at hospitalsafdelingerne tager ansvar for patienter i 72 timer efter, at de er udskrevet til kommunal pleje. 

- Det er ikke nogen hemmelighed, at aftalen, som blev besluttet i det daværende Sundhedskoordinationsudvalg i 2021, har været en kæmpe opgave. Jeg skylder alle involverede en kæmpe tak. Hver måned betyder den aftale, at 2.000 ældre patienter og deres pårørende får både større tryghed og bedre sikkerhed i overgangen mellem hospital, kommune og almen praksis, siger Lars Gaardhøj.

Bedre afleveringer

Sisse Marie Welling, næstformand i Sundhedssamarbejdsudvalget og sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune (SF), oplever også, at indførelsen af ordningen generelt går godt.

- Vi kommuner kæmpede hårdt for at få 72 timers-aftalen landet, fordi behovet var stort. Derfor er jeg selvfølgelig rigtigt glad for, at vores medarbejdere i kommunerne tydeligt oplever, at det gør en forskel. Det er en markant forbedring af samarbejdet mellem hospitaler og kommuner, som netop sætter borgerne i centrum og sikrer, at de får en forsvarlig og tryg overgang fra hospitalet til hjemmet, siger Sisse Marie Welling.

Peder Reistad, formand i PLO-Hovedstaden, vil også gerne kvittere for det gode samarbejde.
- PLO-Hovedstaden er glade for 72 timers-aftalen, og det fortjener ros og anerkendelse, at Region Hovedstaden tog dette store skridt for at forbedre det tværsektorielle samarbejde. Det giver tryghed for patienterne, at behandlingsansvaret er entydigt placeret, og at hospitalet beholder ansvaret, siger Peder Reistad. 

Region Hovedstaden, kommunerne i hovedstadsregionen og PLO fortsætter i tæt samarbejde implementeringen af 72 timer og arbejder på en forankring i sundhedsklyngerne omkring akuthospitalerne. Næste evaluering ventes i foråret 2024, hvor aftalen også er rullet ud i de øvrige regioner og kommuner.

Læs evalueringen

Evaluering af 72 timers udvidet behandlingsansvar i Region Hovedstaden (pdf)

Overordnede resultater fra evalueringen af implementering af 72 timers behandlingsansvar:
  • Aftalen om 72 timers behandlingsansvar i Region Hovedstaden er modtaget med stor tilfredshed blandt sundhedsprofessionelle på tværs af sektorer
  • Antallet af borgere, omfattet af 72 timers behandlingsansvar, har stabiliseret sig på omkring 2.000 patienter pr. måned, og det estimerede antal patientforløb vil derfor årligt være ca. 24.000
  • Hospitalspersonalet udtrykte i begyndelsen bekymring for et omfattende ekstraarbejde som følge af aftalen, men det har vist sig, at antallet af opkald inden for 72 timers behandlingsansvar fylder mindre end forventet
  • Det opleves, at aftalen skaber øget tilgængelighed og samarbejde mellem hospitalet og den kommunale sygepleje. De sundhedsprofessionelle i kommunerne oplever, at de overordnet får hurtigere hjælp gennem opkald til hospitalet, hvilket frigiver tid til borgerens behandling
  • Et telefonnummer til den udskrivende afdeling skaber tryghed
  • Den kommunale sygepleje ringer typisk om problemstillinger, der vedrører medicin.