Gå til indhold

Få nyheder på sundhedsområdet i 2030 planen

Nyhed Overlægeforeningen

Regeringen har i dag præsenteret sin 2030 plan, som umiddelbart ikke indeholder meget nyt i forhold til sundhedsområdet. Det gør måske ikke så meget, hvis fokus er på at gennemføre de store planer, som allerede er meldt ud og gerne sætte tempo på, siger Overlægeforeningens formand Susanne Wammen.

Med 2030 planen vil regeringen afsætte 32 mia. kr. til velfærd. Heraf går 19 mia. til det demografiske træk, 5 mia. til sundhedspakken og 3,2 mia. til psykiatrien. Midlerne til sundhedsområdet er dog ikke ”nye penge”, men midler regeringen tidligere har meldt ud, at den vil bruge på sundhedsområdet. Det ændrer imidlertid ikke på, at pengene er hårdt tiltrængte, siger Overlægeforeningens formand Susanne Wammen:

”Regeringen har tidligere meddelt, at den afsætter 5 mia. kr. årligt til en sundhedspakke, når den er fuldt indfaset i 2030. Den har også afsat 3,2 mia. til psykiatrien frem mod 2030. Det er meget flotte beløb, som der er hårdt brug for i sundhedsvæsenet. Udfordringen er, at vi mærker behovet her og nu og ikke om seks-syv år. Derfor havde jeg håbet, at regeringen ville fremrykke investeringerne, så pengene kan komme ud og gøre gavn for patienterne noget før. Nu håber jeg, at fremrykning af midlerne i stedet bliver en del af finansloven for næste år”.

Ud over flere penge har regeringen som bekendt nedsat flere kommissioner og lovet at etablere et prioriteringsråd. Susanne Wammen er glad for, at regeringen holder fokus på alt det, som er sat i gang:

”Vi har lige haft en robusthedskommission, og nu venter vi på sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger. Derudover er der gang i  at etablere et prioriteringsråd og en sundhedsfond. Det er alle vigtige og store initiativer. Jeg tror faktisk, at det er klogt at holde fokus på disse fremfor at sætte en masse nyt i gang på sundhedsområdet. Til gengæld er vi mange, som vil holde regeringen op på, at alle disse initiativer faktisk kommer i mål, og at vi får truffet de nødvendige og kloge beslutninger, der skal sikre, at vi også har et godt sundhedsvæsen til gavn for patienterne i fremtiden”, siger Susanne Wammen.

Fra 2030 planen: Tiltag på sundhedsområdet

  •  Regeringen har afsat 5 mia. kr. årligt fuldt indfaset til et varigt løft i 2030 til sundhedsvæsenet i en ny sundhedspakke. Blandt andet til en akut genopretning af kræftområdet og en ny Kræftplan V.
  •  Fuldt finansieret 10-årsplan for psykiatrien: Regeringen har afsat 3,2 mia. kr. ekstra frem mod 2030 til en historisk stor prioritering af psykiatriområdet.
  • Trepartsforhandlinger om løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd
  •  Sundhedsstrukturkommission: Skal udarbejde et beslutningsgrundlag, der opstiller og belyser modeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsenet. Det skal understøtte et sammenhængende sundhedsvæsen med en opgavefordeling mellem sygehuse og det nære sundhedsvæsen, der sikrer, at patienten kommer i centrum. Kommissionen skal afslutte sit arbejde med én samlet afrapportering i foråret 2024
  •  Sundhedsfond: Regeringen vil fremlægge forslag til en sundhedsfond til vedligeholdelse og modernisering af sygehuse samt teknologi og digitalisering.
  • Prioriteringsråd: Nationalt prioriteringsråd skal sikre mest sundhed for pengene, fx ved at reducere overbehandling og uhensigtsmæssig aktivitet i sundhedsvæsenet.

Læs hele planen her: DK2030 Danmark rustet til fremtiden (fm.dk) (pdf)