Gå til indhold

Fakta om lægevagten

Nyhed PLO

DR1 sætter i en dokumentarudsendelse på mandag den 7. juni, ”Patienter på samlebånd”, kritisk fokus på lægevagtsordningerne i Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland, der drives af de praktiserende læger. PLO hilser det velkomment, at der sættes fokus på lægevagten, men det er jo vigtigt, at en diskussion føres på grundlag af fakta.

 

"

PLO har derfor samlet en række oplysninger om lægevagten i et faktaark.

Af PLO’s faktaark fremgår det blandt andet, at:


  • Vagtlægearbejdet er en overenskomstmæssig forpligtelse, der påhviler de praktiserende læger i fire ud af fem danske regioner.

  • Det koster hver borger i de fire regioner 13 kroner om måneden at have adgang til at kunne ringe til en læge uden for egen læges åbningstid 365 dage om året.

  • Vagtlægerne tjener i gennemsnit omkring 1000 kroner i timen for at arbejde om aftenen, om natten, i weekender og på helligdage.

  • Hver gang, man i lægevagten har 69.000 patientkontakter, er der én sag, der udløser erstatning fra Patienterstatningen. Da der årligt er over 2,9 mio. kontakter i lægevagten, svarer det til 0,0014 % af alle kontakter

  • PLO mener, der bør ske en modernisering af lægevagten, der reducerer vagtbelastningen for de praktiserende læger. Det kan man fx gøre ved at følge Sundhedsstyrelsens faglige anbefaling om, at konsultationsstederne i lægevagten bør placeres i tilknytning til et akutsygehus.

Se PLO’s faktaark om lægevagten her: https://www.laeger.dk/sites/default/files/faktaarklaegevagtendelig.pdf
 


"