Gå til indhold

FAPS baner vej for markant flere ydernumre til børne- og ungdomspsykiatere

Nyhed FAPS

I de seneste mange år har der på landsplan været cirka 15 praktiserende speciallæger i børne- og ungepsykiatri med ydernummer. Nu forventes antallet øget med op mod 50 procent. Det skyldes en fælles indsats mellem Foreningen af Praktiserende Speciallæger, Overlægeforeningen og de fem regioner.

”Vi har sammen med regionerne knækket den store nød, der består i at trække børne- og ungdomspsykiatere fra det private over i den offentlige psykiatri. I betragtning af, hvor besværligt det har været at opnå en tiårsplan for psykiatrien, er det her en stor sejr,” siger FAPS’ formand, Ann-Louise Reventlow-Mourier til Ugeskrift for Læger.

Overlægeforeningen dokumenterede sidste år, at et stort antal voksen- og børne- og ungdomspsykiatere er skiftet fra især sygehusenes psykiatriske afdelinger til privat beskæftigelse på privathospitaler eller i egen klinik uden ydernummer.

På baggrund af undersøgelsen har regionerne og FAPS undersøgt mulighederne for at tiltrække børne- og ungdomspsykiatere, som er skiftet til den private sektor, ved at oprette nye ydernumre. Og det arbejde begynder nu at have effekt.

Den indsats vil både styrke det nære sundhedsvæsen og føre til større lighed i sundhed, siger Ann-Louise Reventlow Mourier til Ugeskriftet:

”Langtfra alle danske familier har råd til at betale de mange tusinde kroner, som et forløb i privat regi – selv efter refusion – kan løbe op i. Dertil kommer den geografiske ulighed, hvor det at skulle køre 250 kilometer til nærmeste behandler kan være en stopklods,” siger hun.

https://ugeskriftet.dk/nyhed/50-procent-flere-ydernumre-til-borne-og-ungdomspsykiatrien