Gå til indhold

Fast læge er en effektiv medicin mod sygdom

Nyhed PLO

Der er solid forskningsmæssig dokumentation for, at det har en stor værdi, at læge og patient kender hinanden. Hvis ”egen læge” var en medicin, skulle vi ordinere den til alle danskere. Og det er præcis, hvad PLO kæmper for: At alle danskere skal have deres egen, faste læge, skriver PLO's formand Jørgen Skadborg i debatindlæg i Politiken.

Af Jørgen Skadborg
Formand, Praktiserende Lægers Organisation (PLO)


Politiken skrev 11. marts, at svær overvægt blandt danskerne er et stigende problem. I artiklen sagde Sundhedsstyrelsens forebyggelseschef, at mange svært overvægtige bør tilbydes samtaleterapi. Det bakkede jeg op om, og jeg blev citeret for, at gode samtaler med familielægen, der kender patienten gennem mange år, kan være en hjælp. 


Den udtalelse bliver jeg kritiseret for af professor emerita Signild Vallgårda, der 18. marts skriver, at jeg tegner et urealistisk billede af forholdet mellem praktiserende læger og deres patienter, fordi mange patienter jo kun sjældent går til lægen, og fordi de risikerer at møde skiftende læger eller ansatte i klinikken.


Som praktiserende læge gennem 22 år er det et billede, jeg slet ikke kan genkende. Det er rigtigt, at mange unge og midaldrende sjældent går til lægen. Men når de er tilmeldt samme læge gennem mange år, udvikler man alligevel en relation, som gør, at det er nemmere at tale også om vanskelige og personlige emner.


Det er korrekt, at mange klinikker i dag består af flere læger og ansatte sygeplejersker og andet personale. Det ændrer dog ikke ved, at de fleste patienter som regel går hos den samme læge, og at vi som læger følger vi med i, hvad der foregår, også når fx en blodprøve bliver foretaget af en sygeplejerske.


Allervigtigst er den personlige relation mellem lægen og de sårbare patienter. Det gælder fx de kronisk syge, multisyge, patienter med misbrugsproblemer og patienter i mental mistrivsel. Jeg synes, professoren skal tage på besøg i en praksis, hvor hun med egne øjne kan se, at der eksisterer et kendskab mellem læge og denne gruppe af patienter, og at det personlige kendskab har en meget konkret betydning.


Der er solid forskningsmæssig dokumentation for, at det har en stor værdi, at læge og patient kender hinanden. En stor undersøgelse fra Norge viste sidste år, at ved mere end 15 års tilknytning til samme læge falder risikoen med 25-30 pct. for brugen af lægevagt, akut hospitalsindlæggelse og dødelighed. Jo kortere tid, læge og patient har kendt hinanden – jo større helbredsproblemer oplever folk.


Kort sagt: hvis ”egen læge” var en medicin, skulle vi ordinere den til alle danskere. Og det er præcis, hvad PLO kæmper for: At alle danskere skal have deres egen, faste læge. Manglen på praktiserende læger betyder i dag, at stadig flere danskere betjenes af regions- eller koncerndrevne klinikker med korttidsansatte vikarlæger og sygeplejersker. Allerværst er det, at vi ser udenlandsk ejede koncerner, der via stråmænd køber sig ind og overtager stadig flere lægeklinikker. 


Derfor er det så vigtigt, at regering og Folketing sørger for, at der uddannes flere praktiserende læger, så vi i fremtiden bliver læger nok til at kunne sikre en fast familielæge til alle danskere. 


********************************************************
Debatindlægget er bragt i Politiken den 22. marts 2022.