Gå til indhold

Flere hundrede idéer til OK24-krav: Du kan stadig nå at sende dine

Nyhed Yngre Læger

Sikring af reallønnen. Bedre vagthyppighedsregler og øget fleksibilitet.
Sådan lyder nogle af de flere hundrede forslag og ideer, som medlemmerne har sendt til Yngre Læger via medlemsmøder over hele landet og via Yngre Lægers hjemmeside og sociale medier. Forslag som Yngre Læger i den kommende tid vil bearbejde til krav, der i slutningen af året skal udveksles med arbejdsgiverne i Danske Regioner. Har du endnu ikke bidraget med forslag, kan du stadig nå det. Men skynd dig – ”postkassen” lukker den 15. marts.

Ved sidste overenskomstforhandling i 2021 satte corona en begrænsning for, hvor mange fysiske møder, der kunne afholdes i forberedelsesfasen af overenskomstforhandlingerne. Men i år har der ikke været nogen stopklods. Og overalt i landet har uddannelses- og speciallæger holdt møder, hvor diskussionen har kredset om, hvor fokus i de kommende overenskomstforhandlinger skal ligge.

Mere end 700 forslag og ideer til, hvad der skal være Yngre Lægers krav i 2024, er indtil videre blevet meldt ind via regionale og lokale medlemsmøder, via formularen på OK24.yl.dk, via sociale medier eller direkte til Yngre Lægers sekretariat. Den store medlemsaktivitet glæder forperson for Yngre Læger, Helga Schultz.

”For os som forhandlingsdelegation er det helt afgørende at have hørt fra så mange medlemmer om, hvad der fylder i deres lægeliv. Det er hele grundlaget for vores beslutninger, når vi skal beskrive de krav, vi skal udveksle med arbejdsgiverne. Det har været virkelig positivt at se, hvor mange der har deltaget i møder, skrevet til os, udfyldt skabelonerne på hjemmesiden eller givet deres mening til kende på de sociale medier. Tusind tak for det,” lyder det fra Helga Schultz.

I de mange forslag er der især fire emner, der fylder: Løn, vagtbelastning- og honorering, fleksibilitet og speciallægers vilkår.

”I løbet af de næste måneder vil vi bearbejde de mange forslag om til krav, der er egnede til at indgå i en overenskomstforhandling. Kravene skal herefter vedtages af repræsentantskabet på repræsentantskabsmødet i maj for at være klar til udveksling med arbejdsgiverne sidst på året,” siger Helga Schultz.

Ikke alt er OK-stof

De flere hundrede input indeholder både overordnede forhold som løn og pension og mere lokale forhold som fx udfordringer med parkering på hospitalerne og kontorforhold på de nye sygehuse. Også problemer med håndhævelsen af den nuværende overenskomst i dagligdagen og problemer med arbejdsmiljøet fylder en del i forslagene. Men ikke alt kan løftes i OK-regi, fortæller Helga Schultz.

”I Forhandlingsdelegationen tager vi alle input med os videre, også selvom det hele ikke kan omsættes til konkrete krav, der kan bringes op i en overenskomstforhandling. En del kan løses lokalt ved at fortsætte det arbejde, som allerede laves i dag af vores tillidsvalgte blandt andet ved at sikre håndhævelsen af de eksisterende regler. Men en proces som denne har givet forhandlingsdelegationen et godt billede af, hvad der fylder på arbejdspladserne,” siger Helga Schultz, der samtidig minder om, at overenskomstforhandlingerne består af to parter, der hver formulerer deres krav og forbeholdskrav til hinanden.

”En forhandling er netop forhandling, og ingen, hverken vi eller arbejdsgiverne, kan regne med at få alt, hvad vi ønsker igennem.”

Kom med dine input

Har du endnu ikke sendt dine forslag til, hvor du mener, at Yngre Læger skal lægge sit fokus ved de
kommende overenskomstforhandlinger, kan det nås frem til den 15. marts. Du skal blot udfylde formularen på Yngre Lægers OK24 temaside.