Gå til indhold

Flere læger i psykiatrien oplever trusler og vold

Nyhed Yngre Læger

Mere end 7 ud af 10 læger i psykiatrien har i løbet af et halvt år oplevet truende adfærd fra en patient på deres arbejdsplads. Og næsten 6 ud af 10 har oplevet skriftlige eller verbale trusler. Det er markant flere end læger i andre specialer, viser Yngre Lægers arbejdsmiljøundersøgelse. Yngre Læger kræver handling både på den korte og den lange bane.

”Tallene i undersøgelsen taler for sig selv. Der skal fokus på sikkerheden for de ansatte i psykiatrien. Ikke alle psykisk syge patienter er farlige, det er de langt fra. Men når tallene om trusler og truende adfærd er så markant højere end i andre specialer, er der grund til at råbe op. For sikkerheden for alle ansatte skal være i orden, uanset hvor og med hvilke patientgrupper man arbejder,” siger Yngre Lægers forperson, Helga Schultz.

Tallene i Yngre Lægers undersøgelse viser desuden, at 6 procent af de ansatte i psykiatrien i løbet af et halvt år har været udsat for vold eller overfald. Også det tal vækker bekymring.

”Det skal være trygt at gå på arbejde. Også i psykiatrien. Derfor skal det sikres, at patienterne får den bedst mulige behandling. Vores læger i psykiatrien fortæller at med den rette behandling, det rette personale med den rette uddannelse ville man kunne minimere antallet af voldsomme hændelser. Og det burde politikere og arbejdsgivere prioritere.” siger Helga Schultz og fortsætter:

”Derfor skal det sikres, at der er personale nok til at give en god behandling. Og det skal sikres, at alle ansatte har de rette kompetencer og uddannelse. Tiltag som overfaldsalarmer, anonymisering af de ansatte og ansatte vagter kan også være gode tiltag i en presset hverdag, men det for få ansatte og for få med de rette kompetencer, der udgør det største problem i psykiatrien på den korte og lange bane.”

”På den lange bane skal patienter med psykisk sygdom behandles på linje med patienter med somatisk sygdom, fx kræft. Og her kan man begynde med at implementere 10-års planen. Det vi være til gavn for både patienterne og personalet i psykiatrien.”