Gå til indhold

Flere patienter har fået længere til lægen

Nyhed PLO

En ny PLO Analyse viser, at flere patienter krydser kommunegrænserne, når de skal til lægen. Antallet af patienter hos de praktiserende læger, som bor i en anden kommune end den kommune, som praksis er beliggende i, er steget med 44 pct. pr. læge siden 2011. Patienter fra andre kommuner udgør nu 11 pct. af alle patienter. I Region Hovedstaden er omkring hver femte patient fra en anden kommune. Det er den højeste andel på landsplan.

"

Den største procentvise stigning i antal patienter fra andre kommuner ser man i Struer, Guldborgsund, Jammerbugt og Dragør Kommuner.


Det kan være et udtryk for lægemangel, at flere patienter har læge i en anden kommune end hjemegnskommunen. Tallene understreger behovet for at uddanne flere speciallæger i almen medicin, så vi øger antallet af praktiserende læger i fremtiden. 


Læs hele analysen herOBS: I en tidligere version af analysen skrev vi, at patienter fra andre kommuner nu udgør 13 pct. Det var en fejl. Det korrekte tal er 11 pct. af alle patienter. Det er rettet i selve analysen og ændringerne er markeret med en slutnote. 


"