Gå til indhold

Forhandlinger om ny overenskomst for praktiserende læger sat på pause

Nyhed PLO

På et møde mandag har Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) konstateret, at der ikke er udsigt til, at de kan nå til enighed om en ny overenskomst for almen praksis. Der er derfor ikke aftalt nye møder, og dermed kører den nuværende overenskomst videre helt uændret.

Overenskomsten for almen praksis er ikke opsagt af nogen af parterne, og forhandlingspausen har således ingen betydning for borgernes mulighed for at kunne gå til lægen. 


”Vi er nået rigtig langt med de ting, der har betydning for patienterne. Det gælder både indsatser for de sårbare borgere og indsatser, der skal sikre, at behandlingen af patienter med et komplekst sygdomsbillede rykker tættere på og hænger bedre sammen. Desværre er vores forventninger til de økonomiske rammer ikke helt ens, og derfor har vi nu valgt at tage en pause i forhandlingerne,” siger chefforhandler og næstformand i RLTN, Bo Libergren.


”For PLO er det afgørende at opnå en stærkt tiltrængt modernisering af lægevagten i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Samtidigt skal der ske forbedringer, som øger muligheden for, at vi kan blive ved med at rekruttere og fastholde det nødvendige antal læger til at løse opgaven – ikke mindst i udkantsområderne. Men det er vi desværre ikke kommet i mål med,” siger PLO’s formand Jørgen Skadborg.


Parterne håber om nogle måneder at kunne genoptage forhandlingerne.