Gå til indhold

Formanden beretter om arbejdet med trivsel, aftaleforhandlinger og interessevaretagelse

Nyhed PLO

PLO's repræsentantskab holder ordinært møde den 20. april. Dagsordenen og formandens skriftlige beretning er udsendt.

Hovedtemaerne i strategien som repræsentantskabet vedtog sidste år, sætter rammen for formand Jørgen Skadborgs skriftlige beretning, som blev udsendt i torsdags sammen med dagsordenen. 

Som strategien fokuserer beretningen på de for PLO tre centrale emner: 

  • Bedre trivsel
  • Forenkling af aftalen og ny honorarstruktur
  • PLO’s interessevaretagelse 

”For PLO er det helt afgørende, at almen praksis bevares som selvstændige erhvervsdrivende, der arbejder for det offentlige efter fælles nationale og lokale aftaler. Og set i lyset af Danske Regioners udspil konkluderede bestyrelsen, at det bedst kan sikres ved, at almen praksis knyttes op på de sundhedsklynger, som KL foreslår,” skriver formanden blandt andet i beretningen, hvor han gennemgår PLO’s interessevaretagelse relateret til de ventede strukturændringer.

Formanden beretter også om status på andre indsatser, PLO har håndteret, siden sidste repræsentantskabsmøde i november. Det er fx status på efteruddannelsesområdet, Lægedage, Min Læge App og andre digitaliseringsprojekter.

Se dagsordenen og læs formandens skriftlige beretning – inklusive bidrag fra de fem regionale formænd og formanden for PLO-Færøerne (bag medlemslogin) – her på PLO.dk

Det ordinære repræsentantskabsmøde finder sted i Comwell HC Andersen i Odense fra kl. 9.30-16 lørdag den 20. april 2024.