Gå til indhold

Forskningsstøtte fra Speciallæge Heinrich Kopps Legat 2023

Nyhed Lægeforeningen Nordjylland

Legatets formål er at støtte lægevidenskabelig forskning i Aalborg.

Fra Speciallæge Heinrich Kopps legat er der til uddeling 200.000 kr.
Stinne og Martinus Sørensens Fond har bidraget med 50.000 kr. i år, så der er i alt kr. 250.000,00 til uddeling.

 Ansøgningsfristen er søndag den 1. oktober 2023, kl. 12.00 præcis.

Ansøgningen indsendes elektronisk til legatets administrator: Fonden Lægernes Hus i Nordjylland fonden@dadlnet.dk

Ansøgningen skal indeholde projektbeskrivelse, budget samt til hvilket formål midlerne søges.
Der ydes ikke støtte til kongresrejser, indkøb af IT, egen løn, tryk af publikationer.
Der skal aflægges regnskab for tildelt støtte senest 2 år efter bevillingen.
Bemærk legatportionerne er i størrelsesordenen minimum 50.000 kr.

Legatets bestyrelse 

  • Fhv. klinikchef Per Gandrup, formand, udpeget af Lægeforeningen Nordjylland  
  • Specialeansvarlig overlæge Thure Haunstrup, udpeget af Overlægerådet ved Aalborg Universitetshospital
  • Speciallæge Jette Riis, Aalborg udpeget blandt de praktiserende dermatologer 

Ansøgninger bedømmes og indstilles til bestyrelsen af en komite, der består af:

  • Afdelingslæge, Ph.d., klinisk lektor Mette Line Roed 
  • Overlæge, klinisk professor Marianne Tang Severinsen
  • Overlæge, klinisk lektor Andreas Kappel

Udpeget af Overlægerådet og Yngre Lægerådet ved Aalborg Universitetshospital.

Evt. yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til administrator Ole Sørensen, fonden@dadlnet.dk eller tlf. 29 27 13 34.

Med venlig hilsen

Ole Sørensen

direktør

Fonden Lægernes Hus i Nordjylland

Rømersvej 10

9000 Aalborg

e-mail: fonden@dadlnet.dk

tlf. 29 27 13 34