Gå til indhold

”Giv os lov til at bruge fagligheden og giv plads til at lede”

Nyhed Overlægeforeningen

Sådan lød budskabet fra Overlægeforeningens formand Susanne Wammen, da hun den 27. januar holdt oplæg for nyvalgte regionspolitikere om, hvad politikerne kan gøre for at styrke arbejdsglæden. I forhold til overlægerne Susanne Wammen tre konkrete ønsker: differentierede behandlingsgarantier, plads til at lede og fælles fokus på at styrke rekruttering, fastholdelse og faglig stolthed.

Giv os differentierede behandlingsgarantier
”Overlægeforeningen er ikke imod behandlingsgarantier, eller at nogle behandlinger kan løses i privat regi. Men der er behov for, at behandlingsgarantierne bliver differentieret, så patienter med størst behov, kommer til først, og så patienter bliver behandlet det rigtige sted. Der skal fx ses på, om patienten i øvrigt fejler noget, som kan give behov for opfølgende behandling efter operation – opfølgende behandling der kræver de kompetencer, som kun findes på det offentlige sygehusvæsen.”

Giv os plads til at lede
”Jeg er glad for, at vi ved OK21 blev enige om, at den lægelige ledelse skal styrkes. Det er rigtigt godt. For overlægerne er en ledergruppe, og det forpligter. Men vi skal også - i hverdagen – på afdelingerne – have pladsen til at lede. Der skal være ledelsesrum til at finde konkrete løsninger. Ledelse er f.eks. også at sørge for, at de rette hænder løser de rigtige opgaver. Ledelse er f.eks. også at oplære andre – både andre læger og andre faggrupper. Ledelse er f.eks. også, at der er et arbejdsmiljø, hvor man føler sig hørt. Hvor der er plads til både ris og ros, og hvor vi sammen kan udvikle sundhedsvæsenet. Det har betydning for arbejdsglæden, og det kan I politikere understøtte.

Lad os sammen styrke rekruttering, fastholdelse og faglig stolthed
”Jeg kunne godt tænke mig, at vi i fællesskab – fagbevægelsen og regionerne – gør sundhedsvæsenet til et attraktivt sted for unge mennesker at uddanne sig til. At arbejde i, og ikke mindst at forblive ansat i. Jeg siger ikke, det er let. Jeg siger heller ikke, at der ikke er udfordringer i dag, som skal løses. Det er der. Men vi skal også huske at italesætte det gode ved at få sig en karriere i sundhedsvæsenet – uanset faglig baggrund. Vi skal styrke den faglige stolthed”.