Gå til indhold

Godt nytår til alle

Nyhed Yngre Læger

Jeg håber, at I har haft en god jul, sammen med familien og venner hjemme eller med patienter og kolleger på arbejde. Sådan skriver Yngre Lægers forperson, Helga Schultz, i en hilsen til alle medlemmer.

2023 er næsten slut. Tager vi verdensbrillerne på, har det været et voldsomt år, hvor læger og andet sundhedspersonale flere steder i verden må kæmpe for at kunne udføre deres arbejde og risikerer at dø, mens de gør det. Særligt situationen for vores palæstinensiske kolleger i Gaza har været hjerteskærende at følge. Det sætter vores kampe i relief.

Men det gør det ikke mindre vigtigt at arbejde for et godt sundhedsvæsen herhjemme. 2023 har været endnu et travlt år, uanset om man arbejder på hospital, i almen praksis, i statens styrelser eller forsker.

I Yngre Læger har vi i flere år påpeget, hvad manglen på kvalificeret arbejdskraft i sundhedsvæsenet betyder for patienterne og for de læger og sygeplejersker, der får det hele til at hænge sammen trods ledige stillinger mange steder. Også flere af de faglige selskaber har i år talt med meget store bogstaver og ladet politikerne forstå, at de bliver nødt til at handle. Politikerne har da også lovet os nogle af de ting, vi som læger går og sukker efter: En genopretningsplan, sundhedspakke i milliardklassen, ekstra penge til akutområdet og en ti-årsplan for psykiatrien.

Alligevel er der noget, der ikke hænger sammen. For trods politikernes løfter om ekstra ressourcer, så er der langt fra løfterne til den virkelighed, vi som læger oplever i dagligdagen.

For det er svært at få øje på sundhedspakker og psykiatriplaner, når hverdagen byder på nedlægning af sengepladser på grund af manglende personale. På ansættelsesstop – også af klinisk personale. Og nu også på afskedigelser. Af sygeplejersker, sosu-assistenter, lægesekretærer og – i begrænset omfang – også af læger.

Det har vi gjort politikere på både Christiansborg og i regionerne opmærksom på igen og igen. Og i 2023 har vi også været i god dialog med Sundhedsstrukturkommissionen for at give Yngre Lægers bidrag til, hvordan sundhedsvæsenet i Danmark kommer bedst muligt ind i fremtiden.

Det vil vi også fortsætte med i året, der kommer. For politikerne bliver nødt til at tage situationen særdeles alvorligt, hvis ikke vi i de kommende år skal se et offentligt sundhedsvæsen, der på den ene side udvikler nye og bedre behandlinger, men på den anden side har basale forhold for patienter og medarbejdere, der ikke fungerer. Hvis udviklingen fortsætter, risikerer vi, at sundhedsvæsenet knækker over i et A og et B hold.

I 2023 har vi i Yngre Læger intensiveret vores fokus på at skabe flere medlemstilbud til vores voksende gruppe af speciallæger. Vi har oprettet et udvalg dedikeret til speciallægernes interesser, og vi har etableret nye mulighed for sparring og kurser om løn og karrieremuligheder. Og så har vi holdt velbesøgte velkomstmøder for nye og kommende speciallæger over hele landet.

Året har også budt på en række medlemsmøder for at forberede forhandlingerne om fornyelse af overenskomsten. Ved møder lokalt på arbejdspladserne, ved regionale møder og via hjemmesiden og sociale medier blev der frem til foråret 2023 afgivet mere end 700 forslag til, hvordan overenskomsten kan forbedres. 

Forslagene er blevet samlet i en række krav, som vi netop har udvekslet med arbejdsgiverne. For allerede i den første uge af januar begynder to måneders forhandlinger om fornyelsen af overenskomsterne. Det ser jeg frem til at komme i gang med.

Vi vil præsentere forhandlingsresultaterne både på skrift og ved medlemsmøder. Møderne vil finde sted i midten af marts, og jeg håber, at mange af jer har lyst til at deltage. Herefter har alle medlemmer mulighed for at stemme om resultatet ved en urafstemning. 

2024 venter lige rundt om hjørnet. I ønskes alle et godt og begivenhedsrigt år. Jeg ser frem til at se så mange af jer som muligt til møder, arrangementer og kurser rundt om i landet.

Godt nytår.

Helga Schultz
Forperson, Yngre Læger