Gå til indhold

Hanne Rolighed Christensen modtager Lægeforeningens Ærespris 2024

Nyhed Lægeforeningen

Pensioneret cheflæge, ph.d., klinisk lektor Hanne Rolighed Christensen tildeles dette års ærespris på grund af sit enestående arbejde med at udvikle klinisk farmakologi og være bannerfører for rationel farmakoterapi.

På Lægemøde 2024 er Hanne Rolighed Christensen blevet tildelt Lægeforeningens Ærespris. Æresprisen gives til læger, som fagligt, forskningsmæssigt, uddannelsesmæssigt eller organisatorisk har ydet en særlig indsats, der kan inspirere andre læger.

I sit virke som blandt andet cheflæge, ph.d., klinisk lektor har Hanne Rolighed Christensen været bannerfører for udviklingen af klinisk farmakologi og rationel farmakoterapi. Det vil sige læren om den optimale anvendelse af lægemidler til behandling og rationel brug af lægemidler – både i valget af lægemiddel, og når et fravalg er det bedste valg. Samtidig har dette års modtager af Lægeforeningens Ærespris igennem et langt lægeliv arbejdet for kvalitet og prioritering i sundhedsvæsenet.

”På lægestandens vegne er det mig en glæde at kunne tildele Lægeforeningens Ærespris og den anerkendelse, der følger med, til Hanne Rolighed Christensen,” siger formand for Lægeforeningen, Camilla Rathcke.

”Længe før det blev et politisk buzzword, har Hanne Rolighed Christensen talt prioritering og haft fokus på den evidensbaserede og patientorienterede behandling og lagt meget vægt på, at patienterne skulle have ensartede tilbud på tværs af geografi. Desuden har hun igennem sit arbejde i den Regionale Lægemiddelkomité i Region Hovedstaden samt i Medicinrådet praktiseret lighed i sundhed,” siger Camilla Rathcke.

Tildelingen af Lægeforeningens Ærespris sker også på baggrund af Hanne Rolighed Christensens evne til og arbejde for at skabe debat og sætte behandlingskvalitet på dagsordenen.

”Hanne Rolighed Christensen er ikke bange for at gå mod strømmen og turde tage beslutninger, som ikke nødvendigvis er de mest populære. I sit virke har hun lagt stor vægt på, at behandlinger bør være evidensbaserede – og er således adskillige gange gået imod lægemiddelindustriens nye, meget omtalte behandlinger, hvis behandlingerne ikke har demonstreret tilstrækkelig effekt,” siger Camilla Rathcke.

Hanne Rolighed Christensen har herudover også bidraget til udviklingen af adskillige tiltag for at sikre, at Klinisk Farmakologi understøtter de kliniske lægers arbejde. Dette gælder bl.a. Giftlinjen, MedicinInfo, TrygMor, Bivirkningsmanageren, Komitésystemet på lægemiddelområdet samt senest branding af Bispebjerg og Frederiksberg Hospital som medicinsikkert hospital, hvilket betyder, at hospitalet årligt har særlige fokusområder med henblik på at øge medicinsikkerheden.

Med Lægeforeningens Ærespris følger 35.000 kroner.