Gå til indhold

Har du en efteruddannelsesplan?

Nyhed Overlægeforeningen

Hvis du ikke har fået din LUS og dermed en efteruddannelsesplan, skal du efterspørge begge dele hos din nærmeste leder. På den måde kan I tilrettelægge, hvilke faglige og ledelsesmæssige efteruddannelsesaktiviteter, der kan være relevante for dig og din afdeling, at du bruger de 10 efteruddannelsesdage på.

Din efteruddannelse er nemlig afgørende for, at du kan sikre bedst mulig patientbehandling og faglig udvikling og ikke mindst bevarer din markedsværdi som overlæge, samtidig med at du har et fagligt udfordrende lægeliv.

Du kan med fordel tage udgangspunkt i Overlægeforeningens Mind Map relevante emner, som foreningen har udarbejdet, når du ved LUS skal drøfte og aftale dine efteruddannelsesaktiviteter.

Husk at efteruddannelse både I det daglige arbejde og med længerevarende individualiserede aktiviteter. Det kan være alt fra litteraturlæsning, e-læring, kurser, kongresser, formaliserede uddannelsesforløb, fokuserede ophold lokalt, regionalt, nationalt og internationalt mm.

Det er klogt at opsætte systematiske mål og fastlægge succeskriterier for din efteruddannelse, ligesom der skal planlægges med den fornødne tid på minimum ti dage, evt. gennem en plan over flere år. Dermed kan du følge op på, om der sker en passende udvikling og vedligeholdelse af dine kompetencer både for din egen skyld og af hensyn til afdelingen. Din efteruddannelsesplan skal du og din leder samtidig huske løbende skal revideres også i de kommende år.

Overlægeforeningens efteruddannelsesenquete viser, at et stort flertal endnu ikke har en efteruddannelsesplan.

Så hvis du ikke har været til LUS og har en plan – så tag initiativet nu. 

Du kan også hente inspiration i et LUS-skema, som Rigshospitalet har udarbejdet.