Gå til indhold

Jørgen Skadborg valgt som formand for de praktiserende læger

Nyhed PLO

På PLO’s repræsentantskabsmøde lørdag er Jørgen Skadborg uden modkandidat blevet valgt som formand for resten af indeværende valgperiode. Han har siden 8. oktober været konstitueret som formand. Posten blev ledig, da Christian Freitag 1. oktober valgte at stoppe som formand.

Jørgen Skadborg er 54 år gammel og til daglig praktiserende læge i Billund i Region Syddanmark. Han var fra 2014-2019 formand for PLO-Syddanmark. I november 2019 indtrådte han i PLO’s bestyrelse.


Han er uddannet læge fra Aarhus Universitet i 1995 og har virket som praktiserende læge i 20 år.


Der er knap fem måneder tilbage af indeværende valgperiode. Formanden er på valg for en toårig periode, når PLO 10. april 2021 næste gang holder ordinært repræsentantskabsmøde.


På repræsentantskabsmødet lørdag blev Karin Zimmer, der hidtil har været formand for PLO-Hovedstaden, valgt som nyt medlem af PLO’s bestyrelse, der herefter har følgende sammensætning:


  • Formand Jørgen Skadborg (PLO-Syddanmark)

  • Næstformand Mireille Lacroix (PLO-Syddanmark)

  • Trine Jeppesen (PLO-Hovedstaden)

  • Karin Zimmer (PLO-Hovedstaden)

  • Gunver Lillevang (PLO-Sjælland)

  • Ulrik Hesislev (PLO-Sjælland)

  • Karsten Rejkjær Svendsen (PLO-Midtjylland)

  • Lise Høyer (PLO-Midtjylland)

  • Dennis Staahltoft (PLO-Nordjylland)