Gå til indhold

Juridisk vurdering af Lægeforeningens vedtægter

Nyhed Lægeforeningen
"

Lægeforeningen har i forbindelse med et åbent brev fra flere medlemmer om den nye overenskomst forhandlet af Overlægeforeningen fået foretaget en juridisk vurdering af de rejste spørgsmål vedrørende Lægeforeningens vedtægter. Den konkluderer, at der ikke er handlet i strid med Lægeforeningens vedtægter pkt. 4.1. De forhandlingsberettigede foreninger – Yngre Læger og Overlægeforeningen – forhandler selv deres aftaler for hver deres områder, og det ligger uden for Lægeforeningens beføjelser at blande sig i disse forhandlinger. Lægeforeningens vedtægter pkt. 24.1 vedrørende Voldgiftsretten vil heller ikke kunne bringes i anvendelse til at ændre et overenskomstresultat.
Du kan læse den juridiske vurdering her.


"