Gå til indhold

Kirurger slår alarm: Risikerer at skulle vælge mellem akutte patienter

Nyhed Yngre Læger

14 kirurgiske selskaber har skrevet bekymringsbrev om den pressede situation på det kirurgiske område. Yngre Læger bakker op om kirurgernes opfordring til at se på behandlings- og udredningsretten.

”Læger står nu og skal vælge mellem operation af en relativ akut kræftpatient og en patient, der kommer ind med en akut tilstand som en blødning eller et knivstik, der virkelig er livstruende”. Sådan siger Jens Hillingsø, formand for Dansk Kirurgisk Selskab, til TV 2 efter at 14 kirurgiske selskaber har slået alarm i et bekymringsbrev sendt til Danske Regioner, Yngre Læger, Overlægeforeningen og LVS.

”Kapaciteten på landets hospitaler har været udsat for trange kår på baggrund af en generel national mangel på personale, hvor især manglen på anæstesisygeplejersker og operationssygeplejersker flere steder har gjort, at operationer har været udsat grundet manglende kapacitet.

Yderligere har nedlukninger på grund af corona, strejke og afvikling af restferie gjort at landets hospitaler har store pukler af patienter der venter på forskellige elektive operationer fra screeningsundersøgelser over operative indgreb til kontroller. Disse pukler i kombination med stigende mangel på sygeplejersker ikke kun på operationsgange og i anæstesien, men også på sengeafsnit gør, at vi må imødese store udfordringer med at overholde kræftpakker, garantier for kræftpatienter og har kapacitetsudfordringer på det akutte område”, lyder det i brevet.

Kirurgerne i de 14 selskaber opfordrer desuden i brevet til at øge opmærksomheden på arbejdsvilkår, rekruttering og fastholdelse og til at overveje at prioritere, så tilgangen af patienter kan reduceres.

Yngre Læger, Overlægeforeningen og LVS deler bekymringen

Både Yngre Læger, Overlægeforeningen og LVS deler kirurgernes bekymring og bakker derfor op om Dansk Kirurgisk Selskab. I svaret til kirurgerne opfordrer organisationerne til, at udrednings og behandlingsgarantien suspenderes midlertidigt, og at alle muligheder for at omlægge elektive funktioner til akutte vurderes.

”En nøgle til at undgå, at arbejdsmiljøet presses helt i bund lige nu, er, at arbejdsgiverne og ledelserne på alle niveauer i hospitalsvæsnet tager ansvar for helt konkret prioritering af opgaver og ordentlighed i vagtplanlægning i de kommende dage, uger og måneder og derved viser i handling frem for ord, at de har ledelsesansvar for et ordentligt og trygt arbejdsmiljø,” lyder det i svaret fra Yngre Læger, Overlægeforeningen og LVS.

Formanden for Yngre Læger uddyber:

”Jeg tager bekymringsbrevet fra Dansk Kirurgisk Selskab meget alvorligt, og det forventer jeg bestemt også, at både politikere og arbejdsgivere vil gøre. Det er alvorligt, når 14 kirurgiske selskaber råber vagt i gevær og fortæller, at de frygter at skulle prioritere mellem de akutte patienter. Når situationen er nået dertil, så kan jeg ikke se, at politikerne har et valg. Jeg bakker derfor fuldt ud op om kirurgerne og anbefaler, at man suspenderer udrednings- og behandlingsgarantien midlertidigt, så vi er sikre på, at det er de sygeste patienter, der bliver behandlet først og så arbejdsmiljøet ikke presses helt i bund,” siger Helga Schultz.