Gå til indhold

Konference: En speciallæge tæt på dig – fremtidens nære sundhedsvæsen

Nyhed PLO

PLO og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS) sætter på en konference tirsdag fokus på behovet for at styrke praksissektoren. Konferencen holdes på Kosmopol i det indre København og har deltagelse af ca. 120 særligt indbudte gæster, herunder folketingspolitikere, regionspolitikere, direktører og andre topembedsmænd fra både stat, regioner, kommuner og organisationsverdenen.

"

Konferencen holdes under overskriften ”En speciallæge tæt på dig – fremtidens nære sundhedsvæsen”.


Baggrunden er, at PLO og FAPS er enige om, at der er brug for både flere alment praktiserende læger og flere praktiserende speciallæger, hvis det nære sundhedsvæsen skal styrkes, så vi kan reducere tilstrømningen til sygehusene. 


Konferencen vil blandt andet byde på oplæg fra en israelsk key note speaker, Nadav Shimoni, der til daglig er udviklingsdirektør i Israels største sygekasse, Clalit. Han vil tale om, hvordan man i Israel gennem en årrække har valgt at prioritere det primære og nære sundhedsvæsen.


Israel bruger således over halvdelen af de samlede sundhedsudgifter på primær sundhed, herunder bl.a. almen praksis og speciallægeklinikker og såkaldte community care units tæt på borgerne.


Men kan vi overhovedet overføre de israelske erfaringer med oprustningen af det nære sundhedsvæsen til danske forhold? Det diskuterer sundhedsredaktør Ole Toft fra Altinget med sit ekspertpanel og indbudte gæster i ”Politisk Stuegang”.


Dagen byder desuden på oplæg fra professor Jakob Kjellberg, VIVE, adm. direktør Adam Wolf, Danske Regioner, formand for Lægeforeningen Andreas Rudkøbing, kontorchef Nanna Skovgaard, Sundheds- og Ældreministeriet, og næstformand i FAPS Niels Henrik Nielsen.


Der sluttes af med en politisk debat mellem politiske topfigurer fra Danske Regioner, KL, PLO og FAPS om, hvordan vi i fællesskab kan udvikle det nære sundhedsvæsen.

Se det fulde program for konferencen her (pdf)


"