Gå til indhold

Lægeforeningen advarer: Manglen på speciallæger truer patienterne, men Sundhedsstyrelsen planlægger fortsat at uddanne for få

Nyhed Lægeforeningen

Sundhedsvæsenet mangler speciallæger i almen medicin, psykiatri og en lang række andre specialer til at give patienterne den bedst mulige behandling. Manglen er både velkendt og udbredt, men alligevel er der konsekvent blevet uddannet for få speciallæger til fremtidens patienter. Nu viser papirer fra Sundhedsstyrelsen, at planen er at fortsætte med at uddanne alt for få speciallæger. ”Det er under al kritik. Vi kommer til at mangle cirka 200 speciallæger per år, og det kalder på politisk handling” siger Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen.

Sundhedsstyrelsen planlægger kun at uddanne 1.040 speciallæger årligt, viser helt nye papirer fra styrelsen. Men det er alt for få, advarer Lægeforeningen. Sammen med Lægevidenskabelige Selskaber peger Lægeforeningen på, at der er brug for at uddanne mere end 1.250 speciallæger om året de næste fire år, så der er tilstrækkeligt med speciallæger til fremtidens patienter. De læger, der uddannes fra universiteterne – som vi har brug for – skal også kunne videreuddanne sig til speciallæger, som vi har brug for.


Allerede nu er der udbredt mangel på speciallæger i Danmark. Det gælder blandt andet praktiserende læger, psykiatere, neurologer, geriatere og lungemedicinere og speciallæger i en lang række andre specialer. Manglen på speciallæger går ud over patienterne, som har brug for højt specialiseret behandling, men må tage til takke med et ringere tilbud, fordi der er for få speciallæger til det stigende antal patienter.


”Som samfund har vi en indlysende interesse i, at vores patienter har en hurtig og nem adgang til specialiseret behandling i sundhedsvæsenet. Det er under al kritik, når det ikke sikres, at de læger, vi uddanner fra universiteterne, ikke også kan blive speciallæger – det handler om patienternes behov både nu og i de kommende år. Patienterne og sundhedsvæsenet kommer til at mangle cirka 200 speciallæger per år, hvis ikke der bliver skruet markant op for uddannelsen af de speciallæger, der er brug for,” siger Camilla Noelle Rathcke.


Underdimensioneret plan


Lige nu arbejder Sundhedsstyrelsen med en såkaldt dimensioneringsplan, der skal fastlægge, hvor mange speciallæger der årligt skal uddannes i perioden 2022-2025. Det er her, styrelsen har meldt ud, at den kun vil sikre speciallægeuddannelse til 1.040 per år. Endda på trods af, at Lægeforeningen herunder Yngre Læger, PLO og Foreningen af Speciallæger - og de forskellige selskaber samlet i Lægevidenskabelige Selskaber har påpeget behovet for at uddanne mere end 1.250 speciallæger.


”Der kommer stadigt flere patienter, ikke mindst ældre, og flere patienter med kroniske lidelser. Samtidig skal mange flere opgaver klares uden for sygehusene. Derfor giver det ingen mening at uddanne for få speciallæger til de selvsamme patienter,” siger Lægeforeningens formand.


Hun understreger, at Lægeforeningen fortsat vil presse på for, at læger kan specialisere sig og dermed give de mange patienter den bedst mulige behandling.


 ”Det er helt afgørende, at man også fra politisk hold tager denne sag dybt alvorligt, Hvis man vil have et sundhedsvæsen, som er klar til fremtidens krav, så nytter det ikke noget, at ikke tager højde for det i sin planlægning og afsætter de nødvendige ressourcer til det. Regeringen og Folketinget må se i øjnene, at deres visioner for et bedre sundhedsvæsen med blandt andet flere praktiserende læger og et løft af psykiatrien, kræver, at der uddannes det nødvendige antal speciallæger,” understreger Camilla Noelle Rathcke.