Gå til indhold

Lægeforeningen: Digitalisering skal frigive ressourcer i sundhedsvæsenet

Nyhed Lægeforeningen

"Effektive digitale løsninger kan frigive ressourcer i sundhedsvæsenet, og det kan give patienter en mere fleksibel behandling. Derfor lancerer Lægeforeningen et nyt politisk udspil, der hedder ""Digitalisering - brug lægers arbejdskraft bedre"".

"

Sundhedsvæsenet står over for en voksende mangel på arbejdskraft og en befolkning, der både bliver ældre og får flere kroniske sygdomme. Flere gode digitale løsninger i sundhedsvæsenet kan frigive tiltrængte ressourcer og samtidig give patienter mere fleksible behandlingsforløb, understreger Lægeforeningen i et nyt udspil om digitalisering i sundhedsvæsenet.


”I et internationalt perspektiv er sundhedsvæsenet i Danmark i dag ret langt fremme med digitaliseringen, selv om vi måske ikke tænker over det hver dag. Elektroniske patientjournaler og fælles medicinkort er eksempler på det, men flere løsninger – store som små – afprøves eller er ibrugtaget mange steder. De kommende år vil uundgåelig betyde endnu mere digitalisering, og det er vigtigt, at den kommer til at foregå, så den opleves som en forbedring for patienterne og som en understøttelse af det daglige kliniske arbejde,” siger Camilla Rathcke, der er formand for Lægeforeningen, og fortsætter:


”Foregår digitaliseringen klogt og med omtanke, kan nye løsninger bidrage til at gøre sundhedsvæsenet mere fleksibelt og tilgængeligt. Kronisk syge patienter, der har gode digitale kompetencer, kan få mere fleksibilitet i behandlingen, samtidig med de får bedre kontrol over deres egen sygdom. For eksempel hvis de selv udfører kontrolmålinger i deres hjem. Samtidig kan vi i sundhedsvæsenet tilpasse kontrol af deres kroniske lidelser, når det er mest relevant ”


Camilla Rathcke peger på, at digitaliseringen på den måde vil kunne bidrage til at frigive tid og ressourcer til de patienter, som har størst brug for behandling og pleje.


”I de kommende år vil stadig flere patienter strømme til med forventning om tidssvarende behandling, og det øger nødvendigheden af, at lægers og andre sundhedspersoners arbejdskraft bruges bedst muligt. Det kan nye teknologier bidrage til,” siger Camilla Rathcke.


Digitalisering kan bidrage til hurtigere diagnoser og rettidig behandling
I maj indgik regeringen og en række partier en aftale om en sundhedsreform, som blandt andet fremhæver vigtigheden af gode digitale løsninger i sundhedsvæsenet. Et mål som Lægeforeningen er enig i, og som er afsæt for, at foreningen nu lancerer et nyt digitaliseringsudspil.


Det nye udspil peger på, at der generelt skal sikres en bedre og mere automatisk indsamling af data, og der skal sikres adgang til patienternes sundhedsdata på tværs af de forskellige sektorer. Det vil kunne bidrage til hurtigere diagnoser og rettidig behandling og forebygge indlæggelser.


Camillia Rathcke peger på, at læger og andre sundhedspersoner i dag jævnligt oplever, at de mangler oplysninger om patienternes tidligere eller igangværende behandling, når de modtager fra eller udskriver patienter til andre dele af sundhedsvæsenet.


”Sundhedsvæsenet breder sig over flere sektorer – praksis, kommuner og sygehuse – og patienternes udredning, behandling og genoptræning skal betragtes som et samlet forløb på tværs af alle aktører. Ansvaret for patienten på tværs af sektorer - ikke mindst fra sygehuse ud mod kommuner - er også i udvikling,” siger Camilla Rathcke og fortsætter:


For eksempel kan der være manglende adgang til oplysninger, hvis en patient fra et kommunalt sundhedstilbud skal indlægges akut på hospitalet, og igen når patienten udskrives fra hospitalet til en kommunal sengeplads. Samarbejdet omkring patienterne på tværs af sektorerne bliver tættere og tættere, og det har vi brug for løsninger til at understøtte. Det siger sig selv, at det kan have betydning for, om patienten får den rigtige diagnose og behandling i rette tid. Her kan bedre digitale løsninger virkelig gøre en forskel,” siger Camilla Rathcke.


Digitale løsninger kan ikke stå alene
Hun understreger samtidig, at det er vigtigt, at digitale løsninger ikke står alene, og at man i sundhedsvæsenet har stor opmærksomhed på de digitale kompetencer hos den enkelte patient.


”Ikke alle magter de nye teknologier, og dem skal der naturligvis tages hånd om. Vi må ikke efterlade nogle med et dårligere sundhedstilbud, fordi de ikke kan håndtere en digital løsning”, siger Camilla Rathcke.


Lægeforeningens digitaliseringspolitik har fokus på mere behandling i hjemmet for patienter med stærke digitale kompetencer, bedre adgang til patientdata på tværs af sundhedsvæsenet og bedre brug af kvalitetsdata.