Gå til indhold

Lægeforeningen: Giv psykiatrien et akut investeringsløft på 4,5 mia. kr.

Nyhed Lægeforeningen

Psykiatrien skal hvert år de næste ti år tilføres en realvækst på 450 millioner kroner svarende til ca. fem procent årligt. ’Det stigende antal patienter i psykiatrien har behov for mere og bedre behandling, og derfor skal der investeres massivt i psykiatrien. Vi skal være lige så ambitiøse med at hæve kvaliteten af behandlingen i psykiatrien, som vi har været med kræftplanerne,’ siger formanden for Lægeforeningen, Camilla Noelle Rathcke.

Lægeforeningen foreslår i et endnu ikke offentliggjort psykiatriudspil, at Folketinget vedtager en 10-årig investeringsplan med et årligt løft af psykiatrien på cirka fem procent. Investeringen svarer til en årlig realvækst på gennemsnitligt 450 millioner kroner i den regionale psykiatri. Hertil kommer behov for tilsvarende investeringer i socialpsykiatrien og misbrugsbehandlingen. De øgede investeringer skal over årrækken gå til at opbygge den nødvendige kapacitet, sikre de rette kompetencer og understøtte høj kvalitet i behandlingen af alle danskere med psykiske lidelser.


”Psykiatrien har gennem årtier været underprioriteret. Sidste års finanslov lagde et nyt spor ud, hvori den nødlidende psykiatri fik tilført 600 mio. kr. årligt. Det skal blive startskuddet til den investeringsplan, som er nødvendig for at gøre op med den markante ulighed i sundhed, som rammer mennesker med psykisk lidelse. Oven på det er vi som samfund endnu ikke ude af coronaens skygge, og vi kender ikke omfanget af de konsekvenser, som nedlukningerne kan have haft for mange børn, unge og voksne. Derfor er brug at få lavet en langsigtet plan for psykiatrien, som indeholder de nødvendige midler,” siger formanden for Lægeforeningen, Camilla Noelle Rathcke.


Tal efter tal understreger behov for akut løft


De senere år er antallet af patienter – voksne, børn og unge – med behov for psykiatrisk udredning og behandling steget voldsomt, uden at den nødvendige kapacitet er fulgt med. Antallet af patienter er steget med knap 30 procent fra 2010 frem til 2018. Samtidig steg antallet af medarbejdere kun med ca. 15 procent frem til 2017, hvorefter det igen faldt frem mod 2020. I samme periode steg antallet af sengepladser kun ganske lidt – blot 2,6 procent fra 2013 til 2020. Alt i alt viser tallene, at antallet af patienter er steget langt mere end antallet af personale og sengepladser frem til 2018, og der er brug for at sætte alle sejl til for at løfte psykiatrien nu.


Billedet af en presset psykiatri viste sig også i Lægeforeningens seneste medlemsundersøgelse om psykiatrien fra efteråret 2020. Her svarer et flertal af de knap 250 læger fra psykiatrien, og som i undersøgelsen har forholdt sig til voksenpsykiatrien, at de oplever mindst en gang om ugen, at der udskrives patienter, som ud fra et lægefagligt synspunkt ville have gavn af en længere indlæggelse. Samtidig svarer otte ud af ti læger i undersøgelsen, at der mangler sengepladser til patienter med behov for indlæggelse.


”Der mangler den fornødne kapacitet både i forhold til personale og sengepladser i psykiatrien. Det er et politisk svigt af dimensioner, at psykiatrien stadig mangler kapacitet til at behandle syge borgere, og vi stadig ser, at mange børn og voksne bliver udskrevet fra psykiatrien før, de er færdigbehandlede. Det har voldsomme konsekvenser for den enkelte, og de pårørende ligesom det også bliver dyrt for samfundet, hvis den enkelte med psykisk lidelse – uanset alder – ikke får den rigtige hjælp i tide,” siger Camilla Noelle Rathcke