Gå til indhold

Lægeforeningen: Gør bajere, bolcher og burgere markant dyrere

Nyhed Lægeforeningen

Lovgivning skal i langt højere grad bruges som redskab til at bekæmpe den enorme ulighed i sundhed, mener Lægeforeningen. I et endnu ikke offentliggjort udspil anbefaler Lægeforeningen en mere håndfast linje fra Christiansborg, som blandt andet indeholder differentieret moms på fødevarer, så for eksempel fastfood bliver markant dyrere, og langt højere priser på tobak og alkohol.

Lovgivning er et effektivt værktøj til at bekæmpe ulighed med – herunder uligheden i sundheden. Vi har tidligere reguleret aldersgrænsen for salg af alkohol, cigaretpriser, sikkerhedsseler i biler og meget andet, og vi skal videre hen ad den vej. I hvert fald, hvis det står til Lægeforeningen, som efterlyser en række markante justeringer fra regeringen, som skal dæmme op for den stigende ulighed i sundhed.


”Vi ved, at uligheden i sundhed starter tidligt – allerede inden fødslen, og den forstærkes gennem hele livet af mange faktorer. Vi ved, at de skadelige effekter af alkohol og tobak rammer de mindst ressourcestærke hårdest. Derfor er der ingen vej uden om at kigge helt grundlæggende på den strukturelle forebyggelse. De sygdomme, der kan forebygges, skal forebygges,” siger Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen.


Gør usunde fødevarer, bajere og tobak dyrere


Der findes meget viden om, at pris, markedsføring og tilgængelighed er effektive værktøjer til at reducere uligheden i sundhed. Derfor bør de tages mere i brug. Fødevarer såsom fisk, frugt og grønt skal gøres billigere, og produkter med højt indhold af fedt, salt og sukker dyrere. Og saltindholdet i færdigretter og fastfood skal begrænses via lovgivning.


Afgifter og højere priser på for eksempel tobak og alkohol er også nogle af nøglerne, når vi taler om at mindske ulighed i sundhed. Her er især personer med lav indkomst og unge mere tilbøjelige til at stoppe forbruget ved højere priser. Det er også baggrunden for, at Lægeforeningen foreslår at hæve prisen på en pakke cigaretter til 90 kr. – og at hæve prisen på alle øvrige tobaks- og nikotinprodukter tilsvarende.


Dernæst skal aldersgrænsen for salg af alle typer alkohol hæves til 18 år, og vi bør indføre minimumspriser pr. genstand alkohol for at dæmme op for de skader, alkohol kan medføre.


”Det er tid til at lægge fløjlshandskerne på Christiansborg på hylden og komme i gang med at sikre sygdomsfrie år og endda redde liv. For det er, hvad der her i bund og grund handler om – at sikre sundere liv, at redde flere liv og give borgerne flere gode år uden sygdom. Det er godt for den enkelte, og det er det primære, men det er også vigtigt for at mindske belastningen i vores sundhedsvæsen. Det er en bunden opgave, som ikke bliver mindre ved at sidde på hænderne,” siger Camilla Noelle Rathcke.


Der er ca. 13.600 tobaksrelaterede dødsfald om året, og ca. 3.000 dødsfald forbundet med alkohol om året. Dertil skal lægges en lang række andre livsstilsfaktorer, som kan påvirke borgernes sundhed og livskvalitet som f.eks. manglende motion, stofmisbrug, overvægt og ensomhed.


”Den nuværende ulighed i sundhed er fuldstændig uacceptabel, og jo længere vi lukker øjnene for problemerne, jo værre kan det blive. Det er et samfundsansvar – og ikke et individuelt ansvar – at få rettet op på uligheden i sundhed, og derfor er det også en samfundskontrakt, der skal indgås, og det kræver, vi får nogle modige politikere på banen,” siger Camilla Noelle Rathcke.


Derfor er det afgørende nødvendigt, at der arbejdes ud fra et forebyggelsesperspektiv på tværs af sektorer, myndigheder og politikområder, og det kan en folkesundhedslov danne rammen for. Forslagene om at gøre sundhedsskadelige varer dyrere, sund kost billigere og lave samfundskontrakten i form af en folkesundhedslov er en del af et endnu ikke offentliggjort udspil fra lægeforeningen, som skal forebygge ulighed i sundhed.