Gå til indhold

Lægeforeningen med skarp kritik: Ny plan fra Sundhedsstyrelsen løser ikke manglen på speciallæger

Nyhed Lægeforeningen

Sundhedsstyrelsen har på et møde i dag fremlagt sin plan for, hvor mange speciallæger der skal uddannes de kommende år. Men planen møder kraftig kritik fra Lægeforeningen, fordi den giver alt for få speciallæger i forhold til patienternes behov. ”Det giver ikke mening at uddanne for få speciallæger, når vi mangler i forvejen. Planen vil ramme patienterne og øge ulighed i sundhed,” siger Lægeforeningens formand, Camilla Rathcke.

Det er for lidt, det er for uambitiøst, og det kommer til at ramme patienterne i mange år fremover. Den nye plan fra Sundhedsstyrelsen, som blev fremlagt på et møde i dag i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse, vil betyde fortsat mangel på eksempelvis radiologer til bl.a. kræftudredning af patienter, psykiatere til at behandle børn, unge og voksne med psykiske lidelser, geriatere til de mange ældre patienter med flere sygdomme, neurologer, lungemedicinere og ikke mindst almenmedicinere, så borgere landet over kan sikres en egen læge.


Sådan lyder Lægeforeningens vurdering af den nye plan for antallet af speciallæger, der skal uddannes de kommende år, som Sundhedsstyrelsen har fremlagt i dag. I den såkaldte dimensioneringsplan kan man læse, at Sundhedsstyrelsen kun vil påbegynde uddannelsen af 1.067 speciallæger i 2022 og 1.090 i 2023.


Det står i skarp kontrast til det reelle behov på 1.250 speciallæger årligt i en femårig periode, som Lægeforeningen og Lægevidenskabelige Selskaber har fremført over for både Sundhedsstyrelsen, sundhedsministeren og en række Folketingspolitikere.


”Det er under al kritik, at Sundhedsstyrelsen fortsat vil uddanne alt for få speciallæger. I sidste ende kommer det til at gå ud over patienterne, som ikke alle får lige let adgang til specialiseret hjælp og behandling. Planen løser ikke manglen på speciallæger, og det vil give mere ulighed i sundhed. Ikke mindst da de områder, der i forvejen er ramt af mangel på speciallæger, vil blive hårdest ramt,” siger Lægeforeningens formand, Camilla Noelle Rathcke.


”Når problemet er, at der mangler speciallæger, så er løsningen ikke at uddanne for få. Det burde være indlysende, at der så skal uddannes flere,” understreger lægeformanden.


Men det lave antal speciallæger, planen lægger op til, passer desværre godt med regionernes kritisable rekrutteringsstrategi, som ifølge Lægeforeningen betyder, at hele landet betaler prisen for, at regionerne ikke formår at rekruttere til bestemte områder af landet.


”De ønsker groft sagt så få speciallæger som muligt. Dette ud fra en tro på, at de områder af landet, der har sværest ved at rekruttere, vil få lettere ved det, når der er meget få pladser. Men man kan jo ikke rekruttere speciallæger nok, hvis man ikke uddanner nok,” siger Camilla Noelle Rathcke


Hun undrer sig desuden over, at den politiske ambition om at uddanne flere speciallæger, som har ført til, at der uddannes flere læger fra universiteterne, ikke følges til dørs.


”Det kan politikerne i Folketinget da ikke være tilfredse med,” siger Camilla Noelle Rathcke.


Mangel på speciallæger bør få Folketinget på banen


I foråret måtte Sundhedsstyrelsen trække sit forslag til dimensioneringsplan tilbage efter pres fra Lægeforeningen og andre. Dengang lød deres forslag, at der skulle uddannes 1.040 speciallæger årligt. Nu vil styrelsen så uddanne 1.067 speciallæger i 2022 og 1.090 i 2023. Den nye dimensioneringsplan kommer i kølvandet på en økonomiaftale mellem regionerne og Finansministeriet med alt for få midler til ekstra speciallægeuddannelsesforløb.


”Behovet er 1.250 speciallæger årligt. Det har vi gentagne gange påpeget, så den nye plan er endnu en ommer,” slår Camilla Noelle Rathcke fast.


Hun noterer, at det er lykkedes at få øget antallet af speciallæger til psykiatrien, men slet ikke nok til, at regeringen kan komme i mål med en ambitiøs tiårsplan for psykiatrien. Planen lægger op til at uddanne 350 speciallæger i almen medicin, der er det speciale, som praktiserende læger er uddannet i. Det er alt for få, da PLO har beregnet, at der er brug for at uddanne 400 om året.


”Det giver ikke mening at uddanne for få speciallæger i almen medicin, for der er jo udbredt mangel på praktiserende læger. Ikke mindst i såkaldte yderområder. Så heller ikke her bliver det muligt at gøre op med lægemanglen. Den geografiske ulighed i sundhed bliver forstærket, hvilket er stik imod både vores og regeringens ambitioner. Jeg forventer, at både regeringen og Folketinget kommer til at reagere på den her plan. I sidste ende går det ud over patienterne, som kommer til at mangle adgang til specialiseret lægehjælp,” siger Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen.