Gå til indhold

Lægeforeningen om regeringens akutpakke: Godt at bruge privathospitaler, men pas på udhuling af de offentlige sygehuse

Nyhed Lægeforeningen

Det er nødvendigt at finde løsninger på de lange ventelister og den store mangel på speciallæger og andre sundhedspersoner, mener Lægeforeningens formand, Camilla Rathcke. Hun kvitterer for, at sundhedsministeren ser på flere samtidige løsninger med blik for balancen i sundhedsvæsenet og mest mulig sundhed for pengene.

”Det er godt, at regeringen vil bruge den private kapacitet. Men vi lægger også vægt på, at SVM-regeringen i sit regeringsgrundlag har øje for, at det offentlige og det private ikke skal udkonkurrere hinanden for at skaffe sundhedsprofessionelle medarbejdere, som begge sektorer i den grad mangler. Det handler om at gå meget balanceret til værks, for ellers kan man risikere en øget mangel på sundhedsprofessionelle på de offentlige sygehuse, som skal kunne tilbyde akut og specialiseret behandling døgnet rundt,” siger Lægeforeningens formand.

Godt at behandlingsgarantien forlænges til 60 dage

Regeringen lægger op til midlertidigt at forlænge behandlingsgarantien, så den i en periode skal være på 60 dage i stedet for 30 dage.

”Sundhedsvæsenet kan ikke leve op til garantien på 30 dage. Derfor er det godt, at regeringen vil forlænge perioden. Det vil være et skridt i retning mod en længerevarende, mere realistisk behandlingsgaranti, som også vil gøre, at læger kan sætte de mest syge patienter først,” siger Camilla Rathcke.

Behandling af de mest syge og højt specialiseret behandling må ikke undermineres

Regeringen lægger også op til at lade privathospitalerne foretage flere højt specialiserede typer af behandlinger, end man gør i dag. Camilla Rathcke peger på, at kvaliteten i behandlingen skal opretholdes.

”Hvis operationer spredes på for mange steder, er der risiko for, at kvaliteten mindskes. Det må ikke ske,” mener Camilla Rathcke. 

Hun forklarer desuden på, at selvom det private bruger al sin kapacitet, er det heller ikke sikkert, at alle, der har brug for selv en simpel operation, har mulighed for at benytte et privat tilbud.

”Hvis man har flere sygdomme samtidig, kan det stå i vejen for en operation i det private. Derfor er det vigtigt, at man i det offentlige sundhedsvæsen har kapacitet til at tage os af de mest syge,” siger Camilla Rathcke.

Lægeforeningen håber derfor, at regeringen er opmærksom på risikoen for, at kapaciteten af højtspecialiseret behandling i det offentlige langsomt kan miste fodfæste, hvis lægelige specialister rykker til private tilbud. Det er vigtigt at huske, at de mest specialiserede behandlinger er samlet få steder af en årsag: Nemlig, at specialister og deres team opnår ekspertise ved at behandle et vist volumen af patienter.

Vigtigt opgør med unødigt bureaukrati for udenlandsk uddannede læger

Det er positivt, at der nu bliver taget skridt for at fremtidssikre autorisationsprocessen for udenlandske læger, så man kan nedbringe sagspuklen og de årelange ventetider.

”Sundhedsvæsenet mangler arbejdskraft i stor stil. Derfor er det nødvendigt at rydde op i bureaukrati og fjerne grotesk lange ventetider for udenlandsk uddannede læger, der kan og vil bidrage til vores pressede sundhedsvæsen. Der er også et stort behov for mere enkle regler om opholds- og arbejdstilladelser, så det i højere grad matcher sundhedsvæsenets behov, så udenlandske læger med dansk autorisation ikke bliver forhindret i at arbejde, men kan bidrage som værdifuld arbejdskraft i det danske sundhedsvæsen,” understreger Lægeforeningens formand, Camilla Rathcke.