Gå til indhold

Lægeforeningen: Regeringens velfærdslov når ikke i mål

Nyhed Lægeforeningen

Regeringen har spillet ud med sin velfærdslov med det formål at ’lægge en bund under velfærden’ og sikre, at ’pengene følger med, når der bliver flere ældre og børn’, som Socialdemokratiet selv har formuleret det. Men hvis det skal blive en fast bund under sundhedsvæsenet, skal der både være midler til det stigende antal ældre patienter og til nye teknologier og behandlinger.

"

Det er positivt, at regeringen har fremsat sit længe ventede forslag til lov om velfærd, som skal sikre en bund under velfærden. Men hvis loven skal virke efter hensigten på sundhedsområdet, kommer den ikke i mål i sin nuværende form. Sådan lyder vurderingen fra Lægeforeningens formand.


”Hvis velfærdsloven skal være en fast bund under sundhedsområdet, skal der både sættes penge af til det stigende antal ældre patienter og til nye teknologier og behandlinger. Det er godt, men desværre ikke nok at sætte penge af til det stigende antal ældre patienter, som der er lagt op til,” understreger Lægeforeningens formand, Camilla Noelle Rathcke.


Hun peger på, at der skal også sættes midler af til nye teknologier og behandlinger, der redder og forbedrer liv, men som ofte også er dyre.


”År for år er der stigende udgifter til bedre behandlinger og ny teknologi, som løbende bliver udviklet. Derfor er man ikke i mål ved blot at sætte penge af til demografien, for sundhedsvæsenets udgifter til eksempelvis ny medicin stiger og slår hul i budgetterne. Det er veldokumenteret, at samlet set giver nye behandlingsmetoder og teknologi stigende sundhedsudgifter, ” siger Camilla Rathcke.


Derfor er det ikke en løsning blot at fremskrive sundhedsvæsenets økonomi ud fra, at vi skal tilbyde behandling på det samme niveau som i dag, men nu blot til flere patienter, påpeger Lægeforeningens formand.


”Hvis sundhedsvæsenet om 10 år tilbyder patienterne de samme behandlinger som i dag, vil befolkningen ikke opleve det som et uændret niveau. De vil opleve det som forringet velfærd, og det er et politisk ansvar,” siger Camilla Noelle Rathcke.


Hun lægger vægt på, at nye måder at adressere opgaverne på i sundhedsvæsenet ikke giver ”gevinster”, man kan satse på til at betale for sundhedsvæsenets udgifter.


Du kan læse mere i Lægeforeningens høringssvar til velfærdsloven her


Fakta: Behov for massive investeringer


Samtidig med at befolkningen bliver ældre og flere har behov for mere behandling og pleje, er der opbygget et massivt pres på sundhedsvæsenet, som vil vare ved i store dele af dette århundrede. Derfor skal der investeres massivt i sundhedsvæsenets økonomi, som skal vokse med omtrent to procent i en årrække. Det har Lægeforeningen tidligere anbefalet i forlængelse af en tilbundsgående analyse af sundhedsvæsenets økonomi, som VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har foretaget.
Læs mere her


"