Gå til indhold

Lægeforeningen Syddanmark ønsker at bidrage aktivt til at udvikle løsninger på psykiatriens udfordringer

Nyhed Lægeforeningen Syddanmark

I foråret afgav Lægeforeningen Syddanmarks bestyrelse et høringssvar på organiseringen af den fremtidige børne- og ungdomspsykiatri i Region Syddanmark. Høringssvaret gav anledning til en konkret ændring i forslaget, foruden stor bevågenhed, bl.a. fra landsdækkende medier (P1 Morgen). Formanden for Region Syddanmarks psykiatri- og socialudvalg, Mette Bossen Linnet, ønskede på baggrund af høringssvaret at etablere en gensidig dialog med Lægeforeningen Syddanmark. Dette med henblik på i fællesskab at udvikle bæredygtige løsninger på psykiatriens udfordringer.

Tilkendegivelsen fra Region Syddanmarks psykiatri- og socialudvalg blev d. 1. juni fulgt op med en rundbordssamtale med Lægeforeningen Syddanmark, hvor omdrejningspunktet var speciallægemanglen i psykiatrien. På dagsorden var bl.a.:

•    Uddannelse af speciallæger i psykiatrien 
•    Mangel på speciallæger i psykiatrien: udfordringer og konsekvenser for patienter
     og samarbejdspartnere 
•    Fremtidig rekruttering af speciallæger til psykiatrien

Både regionens politikere og embedsmænd var meget lydhøre og interesserede i Lægeforeningens analyser, udspil og rapporter på psykiatriområdet. Udvalgspolitikerne var særligt interesserede i at høre, hvilke parametre Lægeforeningens medlemmer mener, der skal forbedres, for at stoppe afvandringen fra psykiatrien i Syddanmark.

Speciallægemanglen er imidlertid ikke den eneste aktuelle udfordring i psykiatrien. Der var derfor bred enighed om at fortsætte dialogen mellem psykiatri- og socialudvalget og Lægeforeningen Syddanmark. Efter sommerferien mødes bestyrelsen i Lægeforeningen Syddanmark derfor til en opfølgende rundbordssamtale med politikerne med fokus på de syddanske børn og unges stigende mistrivsel.