Gå til indhold

Læger advarer: Manglen på speciallæger kan trække tæppet væk under sundhedsvæsenet

Nyhed Lægeforeningen

Lægeforeningen advarer om forøget mangel på speciallæger indenfor en lang række specialer medmindre der bliver skruet markant op for antallet, der uddannes.

Snart skal Sundhedsstyrelsen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Finansministeriet beslutte, hvor mange speciallæger der skal uddannes de næste fem år. Lægeforeningen advarer om forøget mangel på speciallæger indenfor en lang række specialer medmindre der bliver skruet markant op for antallet, der uddannes. ”Som det er nu, uddannes der omtrent 200 for få årligt. Det går ud over patienterne, som år for år får ringere adgang til specialiseret behandling,” siger Lægeforeningens formand, Camilla Rathcke. 

Inden sommer skal der ligge en plan klar for, hvor mange speciallæger der skal uddannes de næste fem år. De seneste mange år er der konsekvent blevet uddannet for få speciallæger hvert eneste år, advarer Lægeforeningen, som efterlyser, at der bliver skruet markant op for antallet af hoveduddannelsespladser - den uddannelsesansættelse, en læge skal gennemgå efter universitetet for at kunne blive speciallæge.

I disse år, hvor Danmark er præget af udbredt mangel på speciallæger, uddannes der kun cirka 1.100 speciallæger årligt. Men et nyt notat fra Lægeforeningen, der gennemgår behovet, viser, at der skal uddannes mindst 1.300 speciallæger hvert år de næste fem år.

”I dag mangler der speciallæger indenfor en lang række lægelige specialer. Det gælder psykiatere, neurologer, geriatere, radiologer, lungemedicinere, almenmedicinere og en lang række andre speciallæger. Derfor giver det ikke mening at uddanne for få, som desværre er konsekvensen af den nuværende plan. Det går ud over patienterne, som år for år får dårligere adgang til specialiseret behandling,” siger Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen.

”Jeg vil derfor kraftigt opfordre regeringen og myndighederne til at sikre, at der bliver skruet markant op for antallet af speciallæger, så vi kommer op på at uddanne mindst 1.300 speciallæger årligt,” siger hun.

Læger står klar til at blive speciallæger

Camilla Rathcke understreger, at Danmark på universiteterne uddanner læger nok, som senere er klar til at videreuddanne sig til speciallæger. Mængden af videreuddannelsesparate læger er altså ikke problemet – problemet er, at det politisk bestemte antal hoveduddannelsespladser simpelthen er for lavt. Regeringen og myndighederne skal sikre, at de læger, der uddannes fra universiteterne, også får mulighed for at videreuddanne sig til speciallæger.

”Det er ulogisk og uhensigtsmæssigt, at de læger, der uddannes fra universiteterne, ikke alle kan sikres mulighed for at videreuddanne sig til speciallæger. Som samfund giver det ikke mening at uddanne masser af læger fra universitetet, mens man modarbejder, at de samme læger bliver speciallæger – dét, som Danmark mangler, og som der politisk også har været fokus på ved at øge optaget på universiteterne. Der bliver flere og flere patienter med behov for mange samtidige behandlinger. For at kunne tilbyde specialiseret behandling til alle patienter, kræver det, at antallet af speciallæger stiger markant,” siger hun.

Uddannelse af speciallæger gavner patienter fra dag 1

Manglen på speciallæger kan ikke løses med et snuptag, da det tager flere år at videreuddanne sig til speciallæge. Men alligevel vil uddannelse af flere speciallæger være til gavn for patienterne fra dag 1.

”Læger har patientkontakt allerede fra det øjeblik, de sætter foden på et hospital eller i praksis lige efter endt universitetsuddannelse og i det videre forløb under og efter færdiggørelsen af speciallægeuddannelsen. At videreuddanne flere læger til speciallæger er dermed en løsning, som virker til gavn for patienterne med det samme,” siger Lægeforeningens formand, Camilla Rathcke.

A- og B-hold giver ulighed i sundhed

Hvis man fra politisk side ikke sikrer, at vi som samfund får flere speciallæger, har det store konsekvenser.

”Dels vil det ramme patienterne, der fortsat vil mangle speciallæger til at give dem specialiseret behandling. Dels vil det opdele læger i et ”A-hold” og så et stadigt større ”B-hold”, som ikke bliver speciallæger. Det vil blandt meget andet betyde endnu mere ulighed i sundhed. De dele af Danmark, hvor der i dag er størst mangel på speciallæger, vil kun opleve en forværring af den mangel. Det kan vi som samfund ikke være tjent med,” understreger Camilla Rathcke.