Gå til indhold

Læger: Finanslovsforslag mangler nødvendige forbedringer af psykiatrien

Nyhed Lægeforeningen

Det er skuffende, at der ikke allerede på dette års finanslov er sat penge af, så tiårsplanen for psykiatri kan sættes i gang, når det faglige grundlag er på plads, mener Lægeforeningen. Formand Camilla Rathcke savner ambitioner for sundheden i regeringens udspil. Regeringen varsler, at den senere på året kommer med et sundhedsudspil om blandt andet nærhospitaler. ”Lægeforeningen er klar til en dialog om en ambitiøs sundhedsreform og forventer, at der bliver sat de nødvendige midler af til at komme i mål,” siger Lægeforeningens formand, Camilla Noelle Rathcke.

Der mangler speciallæger til behandling af både børn og voksne patienter i psykiatrien. Socialpsykiatrien har brug for et akut løft. Forskning, der fører til bedre behandlinger, tager tid. Tre områder, som hvor der er brug for en akut, politisk håndsrækning. Derfor er det skuffende, at de ikke er med i regeringens forslag til finanslov. Det bør de være, når den endelige finanslov falder på plads. 


”Der er alvorlig mangel på speciallæger både i psykiatri og børne- og ungdomspsykiatrien rundt i hele landet, og en betydelig andel nærmer sig pension. Det har allerede i dag konsekvenser for behandlingen, og derfor skal der sættes ind nu som i lige nu,” siger Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen.


Løft psykiatrien nu


Regeringen lægger op til at forebygge vold og drab på bosteder og lignende. Det er en rigtigt god ambition, men det kræver et langt sejt træk.


”En forudsætning for at komme i mål med den indlysende rigtige ambition er en psykiatri, som kan tage hånd om patienterne. Det kræver en styrket forebyggelse og behandling – og der skal være speciallæger og andre sundhedspersoner nok i psykiatrien. Det er skuffende, at der ikke allerede på dette års finanslov er sat penge af, så tiårsplanen for psykiatri kan sættes i gang, når det faglige grundlag er på plads,” siger Camilla Noelle Rathcke.


Lægeforeningen foreslår, at man i finansloven sætter nok midler af til at uddanne flere speciallæger til gavn for patienterne i psykiatrien – både børn og voksne. Desuden bør den kommende finanslov indeholde en særlig pulje på 100 mio. kr. årigt til forskning i psykiske sygdomme.


Sæt midler af til ambitiøs sundhedsreform


I regeringens finanslovsforslag står der, at man vil komme med et udspil om blandt andet etablering af nærhospitaler senere på året.


”Vi ser frem til en konstruktiv dialog om nærhospitaler, og hvad det ville give mening at sætte i gang. Samtidig skal vi også drøfte, hvor det ville give mening med nærhospitaler. Det vigtigste er at kunne holde fast i kvalitet, og derfor også sikre den høje faglighed, og derfor også skabe klarhed over, hvor nærhospitaler giver mening og værdi,” siger Lægeforeningens formand.


Camilla Noelle Rathcke understreger desuden, at der skal sættes de nødvendige midler af til den sundhedsreform, som regeringen vil indgå med Folketinget i år.


”Vi har en forventning om en ambitiøs reform af sundhedsvæsenet. For at kunne komme i mål kræver det, at der investeres de tilstrækkelige midler. Den tidligere regering havde afsat midler til sin reform. Det forventer vi også, at denne regering gør. Vi ser frem til at høre mere om regeringens planer,” siger hun.


Camilla Noelle Rathcke bemærker desuden, at det tilsyneladende ikke er store ambitioner, regeringen har for folkesundheden og sundhedsvæsenet på denne finanslov, som kommer på bagkant af epidemien.


Lægeforeningens formand understreger også, at den kommende velfærdslov ikke kan nøjes med at tilføre midler til demografien.


”Det vil betyde massive besparelser på sundhed, hvis man ikke også sikrer, at der er penge til nye teknologier og behandlinger, som kan redde og forbedre liv. Det bør vi som samfund kunne tilbyde patienterne,” siger Camilla Noelle Rathcke.