Gå til indhold

Læger: Folketinget skal sætte gang i en psykiatriplan, som forbedrer patienternes forhold fra dag 1

Nyhed Lægeforeningen

Det længe ventede faglige oplæg for den kommende 10-års plan for psykiatrien er netop offentliggjort og sendt til Sundhedsministeriet. Det skal danne grundlag for regeringens lige så længe ventede udspil til en 10-års plan. ”Det er et godt fagligt grundlag for det nødvendige løft af psykiatrien, som både patienter og fagfolk i den grad efterlyser. Men vi er fortsat meget opmærksomme på, om der kommer en klar prioritering af kapacitet som forudsætning for de mange nødvendige indsatser, og en konkret plan for, hvordan målene skal blive til virkelighed,” siger Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen.

Efter flere forsinkelser har Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen nu leveret det grundlag til Sundhedsministeriet, som regeringen skal bygge sin 10-års plan for psykiatrien på. 10-års planen var et valgløfte fra Socialdemokratiet forud for folketingsvalget i 2019, og den har været længe ventet.


”Styrelserne har afleveret et godt fundament, og jeg ser frem til at se et ambitiøst forslag fra regeringen til 10-års planen og til de kommende politiske forhandlinger på Christiansborg. Det er helt afgørende, at det munder ud i en plan for psykiatrien, der for alvor gør en forskel for borgerne og patienterne hurtigst muligt. For det haster,” siger Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen.


Men Lægeforeningen savner, at kapacitet sættes øverst på prioriteringslisten og leverer klare anbefalinger for, hvordan ressourcer og indsatser skal fordeles både her og nu og på længere sigt. Der er ikke kun brug for overordnede mål, men også for bindende delmål.


”I psykiatrien skal der allerførst sættes ind med fokus på kapacitet, da området er enormt presset i dag. Der skal tilføres endnu flere ressourcer end de 600 mio. kr., som i aftalen om finansloven for 2020 blev sat af til den regionale psykiatri, og der skal iværksættes initiativer, som sikrer rekruttering og fastholdelse af personale. Det gælder speciallæger i psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri, men også andre faggrupper, og også kompetenceudvikling spiller en afgørende rolle,” siger Camilla Noelle Rathcke og fortsætter:


”Og så skal vi blive langt bedre til at hjælpe de mennesker, der er hårdest ramt af psykisk sygdom. Man ser i dag, hvordan den rette behandling igangsættes alt for sent, og undertiden først efter at den enkeltes tilstand er forværret i en grad, så det resulterer i selvskade eller vold. Og det belaster både den enkelte, pårørende, eventuelle ofre for vold, herunder personalet, og skaber retspsykiatriske patienter, vi kunne have undgået. Vi skal blive bedre til at gribe disse mennesker langt tidligere, både i kommunernes socialpsykiatri og i vores regionale psykiatri.”


Helt afgørende at følge planen tæt


Lægeforeningen understreger også, at det er vigtigt, at der stilles klare kvalitetskrav til kommunerne, så børn, unge og voksne får tilbudt en ensartet behandling og indsatser på tværs af hele landet – og som bygger på evidens.


”Det er ikke nok at beskrive forventninger til kommunerne. 10-års planen bør indeholde forpligtende krav til den kvalitet, som kommunerne skal levere til børn, unge og voksne, når de har brug for indsatser eller tilbud – for eksempel i forbindelse med PPR (pædagogisk-psykologisk-rådgivning). Kun på den måde sikrer vi, at borgerne får adgang til en ensartet behandling af høj kvalitet på tværs af hele landet,” siger Camilla Noelle Rathcke. 


Hvis 10-års planen for psykiatrien skal lykkes med et markant løft af det samlede område, er det helt afgørende, at arbejdet bliver fulgt tæt, og at der handles politisk, så planen forløser de mål, der sættes. Og at der sættes ind med det samme, hvis det ikke sker.


”Det er vitalt, at der sikres en systematisk og løbende opfølgning på implementeringen af anbefalingerne, så planen rammer rigtigt. Og derfor bør der nedsættes et råd eller en rådgivende koordinationsgruppe med eksperter, som følger udviklingen og forpligter politikerne til at justere, hvis der er behov,” siger Camilla Noelle Rathcke.